Webináře, semináře

Proběhlá školení, semináře a webináře

Aktuality

HELIOS Orange / Energo do společnosti Technické služby Úvaly p.o.

Ve městě Úvaly bude zajišťovat fakturaci vodného a stočného informační systém HELIOS Orange / Energo.

Organizace Technické služby města Úvaly vypsala veřejnou zakázku „Informační systém TSÚ“, jejíž nedílnou součástí je zajištění provozu vodohospodářských služeb. Systém HELIOS Orange / Energo, který byl vybrán jako součást vítězného řešení, bude dodán ve spolupráci s firmou Caleum a.s., která působí v roli systémového integrátora a v rámci projektu garantuje dodávku i dalších ICT komponent a služeb.

TSUminiTechnické služby města Úvaly jsou příspěvkovou organizací města, předmětem jejíž činnosti je provozování vodovodu a kanalizace, zabezpečení čistoty města, správy a údržby městského majetku apod.

Z hlediska funkčnosti Energo / HELIOS Orange má zadavatel především tato očekávání:

  • pokrytí běžných ekonomických agend organizace (účetnictví, banka, pokladna aj.), a to se zohledněním statusu příspěvkové organizace, tzn. vč. řešení nezbytných datových reportů pro potřebu zřizovatele
  • zajištění agend v oblasti vodního hospodářství, tzn. fakturace vodného a stočného se všemi jejími technickými a legislativními specifiky
  • podpora všech dalších aktivit technických služeb

I u tohoto zákazníka bude zohledněna jedna z klíčových vlastností HELIOS Orange / Energo, kterou je schopnost pokrýt široké spektrum požadavků jediným řešením. Otevřenost systému navíc umožní jeho integraci do celoměstského řešení tzv. Portálu občana, což je prostředí pro výměnu informací mezi městem a jeho organizacemi na straně jedné a jeho obyvateli na straně druhé.

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru