Obory činnosti

HELIOS iNuvio dokáže uspokojit různé potřeby, ať už vyrábíte cokoli.

HELIOS iNuvio nabízí flexibilní ERP řešení pro výrobní procesy v různých odvětvích. Úspěšně pomáhá firmám například v oblasti elektrotechnické, strojírenské a automobilové (automotive) výroby. Své uplatnění nachází také v kovovýrobě, při lisování plastů, zpracování skla nebo v rámci textilního, chemického či potravinářského průmyslu. Ať už je výroba usměrňována legislativně (např. potravinářství, kosmetika, chemický průmysl) nebo je kladen maximální důraz na přesné plánování a efektivní odvádění výroby, jako je tomu v automotive nebo strojírenské výrobě, můžete se na HELIOS iNuvio spolehnout.
Přestože je informační systém srdcem společnosti, nikdy nestojí osamoceně. HELIOS iNuvio umožňuje propojení nejen s CAD systémy, ale vzhledem k tomu, že výroba neprobíhá jen v teple kanceláře, je možné pro výrobní a skladovací prostory využívat přenosné PDA, odváděcí terminálynapojení na automatické skladovací systémy. Nezávisí však pouze na daném odvětví, každá společnost je unikátní, s vlastními procesy a způsobem řízení výroby.

Výrobu je možné rozčlenit do několika kroků. Ty základní uvádíme níže, přičemž každá výroba má svá specifika s méně či více kroky.

 • Objednávka

  Objednávka je vstupním bodem, jejímž zdrojem může být např. poptávka, objednávka z e-shopu, EDI komunikace, kontrakt atd.

 • Technická příprava výroby (TPV)

  Jakmile víme, co vyrábět, je třeba vše dostatečně připravit. TPV zahrnuje kusovníky, kalkulace, operace, nářadí, pracoviště, výrobní dokumentaci, zakázkové modifikace, varianty, vedlejší produkty, alternativy. To vše včetně importu dat z CAD systémů. Není tedy nutné údaje zadávat ručně. V rámci TPV je možné využít i změnové a případně schvalovací řízení.

 • Naplánování výroby

  Žádná výroba se neobejde bez detailního naplánování a průběžného přehledu veškerých kroků  - vydané objednávky, výrobní příkazy a operace, materiál, polotovary atd.

 • Proces výroby

  Sledování výrobních operací, které je možné zjednodušit a zpřesnit využitím odváděcích terminálů. Správa kooperací, toku materiálů a polotovarů. Porovnávání plánovaných a skutečných nákladů. K vyšší efektivitě celého procesu může pomoci kapacitní plánování. Jak ve výrobě, tak i v celém ERP HELIOS iNuvio, je možné pracovat s výrobními čísly/šaržemi, což umožňuje zajistit kompletní traceabilitu výrobních čísel.

 • Kontrola

  Řízení kvality je nedílnou součástí každé výroby. Kvalitu, reklamace a stav strojů i nářadí je možné udržovat v souladu s různými normami a metodami (ISO, 8D Report, FMEA).

 • Expedice

  Finále celé výroby. Bezchybné odbavení objednávky ze skladu zajistí přenosná PDA. Kromě standardních způsobů expedice je možné využít také např. integrační řešení Balíkobot a v případě vlastní dopravy pomůže s plánováním optimálních tras řešení Rinkai.

Komplexní řešení pro maloobchodní i velkoobchodní společnosti.

Maloobchodvelkoobchod charakterizuje především rychlý pohyb zboží a orientace na zákazníka, což vyžaduje kvalitní logistiku, optimalizaci skladových zásob a dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. Pohodlná fakturace je dalším článkem do řetězu úspěšného obchodování. 

Další významnou charakteristikou obchodu 21. století je bezpochyby online prodejkomunikace s obchodními partnery, jak v oblasti B2B, tak i B2C. Pokud je součástí obchodu vlastní výroba, i s tím si ERP HELIOS iNuvio poradí.

Získejte dokonalý přehled obchodních vztahů díky vyhodnocování marketingových, prodejních a dalších aktivit.

 

Obchod může mít mnoho podob. B2B B2C je pouze základní členění, za kterými se skrývá mnoho dalších detailů. Kamenné prodejny například vyžadují vybavení pokladními systémy s čtečkami čárových kódů, platebními terminály i dotykovými obrazovkami. Podporou B2B i B2C segmentu je bezesporu i elektronická komunikace, která může probíhat skrze EDI nebo s využitím moderních online platforem, jakými je klasický e-shop nebo B2B portál, které zajišťuje integrační řešení MajorShop. V online nebo kamenném prodeji nesmí chybět EET komunikátor.

 

Efektivní obchod, bez ohledu na to, zda je online nebo kamenný, se neobejde bez dobrého systému pro řízení skladu (WMS), pro který FIFO není sprosté slovo. Detailní evidence umístění nebo podpora různých typů čárových kódů je samozřejmostí jak při příjmu, tak při expedici zboží či inventurách. Bez skvěle fungujícího skladu by se samotný obchod mohl snadno sesypat jako domeček z karet.

 

Vydané faktury je možné opatřit QR kódem pro pohodlnější platbu, mohou být automaticky tištěny, odesílány e-mailem v různých formátech (PDF, ISDOC...) nebo přes EDI. Automatické párování plateb snad ani netřeba zmiňovat. Při problémech se splatností vydaných faktur může pomoci integrační řešení Roger Platba. I přes narůstající podíl elektronické výměny dokladů je, v případě práce s přijatými 'papírovými' fakturami či jinými dokumenty, možné práci automatizovat pomocí OCR nástrojů pro vytěžování dokumentů.

 

Důležitý je také přehled vztahů s obchodními partnery v modulu CRM - vyhodnocování marketingových, obchodních a dalších aktivit.

 

A nakonec, ale rozhodně neméně významná, samotná expedice. Závěrečná tečka za celým obchodním procesem. Bezchybné odbavení objednávky ze skladu zajistí přenosné PDA a o bezproblémové odeslání se postará integrační řešení Balíkobot. V případě vlastní dopravy pomůže s plánováním optimálních tras řešení Rinkai.

Bezproblémové poskytování služeb s HELIOS iNuvio.

Firmám, které poskytují různé druhy služeb, informační systém HELIOS iNuvio zjednodušuje řízení zakázek či projektů, neboť organizuje s nimi spojenou agendu - evidence nabídkových řízení, kalkulace projektů, evidence průběhu zakázky (včetně odpracovaného času a spotřebovaného materiálu), 
reklamace a servis, jednání s dodavateli/partnery/zákazníky, vyhodnocování zakázek či průběžných výnosů atd. a to díky vzájemnému propojení různých modulů, jakými jsou CRM, Fakturace, Servis, Business Intelligence (Reporting.cz) apod.

I přes mnoho společných rysů, má však každá služba svá specifika.

Účetní, mzdovépersonální služby patří mezi oblasti, které jsou nejvíce svázány legislativními předpisy a provázeny četnými kontrolami. Z toho plyne nutnost striktního dodržování pravidel, přesné spolehlivé práce i důsledného sledování novinek a aktualizací v oboru. S tím vám pomůže HELIOS iNuvio, kde jsou legislativní aktualizace samozřejmostí, stejně tak jako např. podpora přímé elektronické komunikace s orgány státní správy.

 

Správa nemovitostí oproti tomu vyžaduje evidenci a vyhodnocování objektů (domy, byty, prostory...), evidenci smluvních vztahů a poskytovaných služeb nebo třeba přípravu rozúčtování nákladů na energie a služby.

 

Systém HELIOS iNuvio je vhodný také pro společnosti, které poskytují záruční i pozáruční servis či služby naprosto individuálního charakteru. HELIOS iNuvio umožňuje plánovat pravidelné údržby zařízení, zpětně dohledat výrobní číslašarže či přehledně sledovat servisovaná zařízení včetně realizovaných služeb.

Pro výrobce, distributory a obchodníky s energetickými komoditami.

Řešení HELIOS Energo zajišťuje podporu specifických činností v oblasti výroby, distribuce a obchodu zejména s komoditami ELEKTŘINA, PLYN, TEPLO, VODA. Díky modulárnímu charakteru lze připravit konfiguraci pro energetické společnosti obchodního typu, tak i společnosti zabývající se provozem energetické infrastruktury.
Umožňuje přístup odběratelů, partnerů nebo vlastních zaměstnanců k nadefinovaným datům v zákaznickém systému HELIOS Energo prostřednictvím webového prohlížeče. Data, která jsou sdílena s aplikací na webu, jsou replikována do bezpečně oddělené datové zóny, čímž je zajištěna ochrana interních systémových evidencí.

Branžové řešení Energo představuje plně integrovanou aplikaci informačního systému HELIOS iNuvio pro oblast ENERGETIKY a tzv. UTILIT v širším slova smyslu.

Systém je koncipován jako součást ERP HELIOS iNuvio. Je tak zaručena plná integrace zákaznických, účetních i technických dat a odpadá potřeba mezisystémových propojení, což znamená i snížení rizika chybovosti.

Hlavním přínosem je podpora obchodních, evidenčních a ekonomických agend dodavatelů energetických komodit (smluvní vztahy s odběrateli, fakturace dodávek, vyúčtování, kalkulace apod.). Své uplatnění nachází u čtyř hlavních kategorií uživatelů, z nichž každá využívá řešení Energo způsobem odpovídajícím jeho potřebám.

Řešení je úzce propojeno se standardními moduly jako je fakturace, účetnictví, obchodní partneři, skladová evidence, atd.

Nabízí rozličné možnosti parametrizačních úprav. Velkou výhodou je, že mnoho těchto úprav je přímo v rukou uživatelů, kteří si mohou nastavit pracovní prostředí v tomto systému a také si připravit jednoduchým způsobem datové výstupy dle individuálních potřeb společnosti.  

Kompletní informace naleznete na produktových webových stránkách www.helios-energo.cz

Chcete vědět o HELIOS iNuvio více nebo
probrat individuální potřeby vaší společnosti?