1. Úvodní stránka
 2. GDPR funkčnost

GDPR HELIOS funkcionality

Pro podporu Nařízení Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation - GDPR) vznikla v HELIOS iNuvio nová agenda Správa osobních údajů.

Základní úroveň agendy Správa osobních údajů obsahuje:

 • Nastavení přístupových práv na libovolné atributy (přehled, editory, nastav, tisk).
 • Nastavení přístupových práva na přístup k navázaným dokumentům.
 • Nastavení přístupových práv na sestavy (účetní, personální, mzdové)
 • Universální řešení pro logování změn vč. historie (nová tabulka)
 • Evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů (základní)

Rozšířená úroveň agendy Správa osobních údajů obsahuje:

 • Kategorizaci přístupových práv k atributům.
 • Vytváření tříd dat charakterizujících data podle účelu, doby úschovy, právního titulu.
 • Stanovení důvodů pro shromažďování údajů s vazbou na třídy dat.
 • Číselník pro evidenci zdroje údajů s možností hromadných akcí.
 • Rozšíření evidence souhlasů o hromadné operace a možnost vytvořit vazbu na účely, kategorie a dobu zpracování.
 • Evidenci požadavků subjektů na vyhledání, výpis, výmaz, omezené zpracování.
 • Sledování všech akcí uživatele a jejich záznam - protokol událostí.