Pluginy

 

 

Hromadné změny

hromadne zmeny square

V rámci standardních modulů IS HELIOS iNuvio je možné provádět hromadné změny pouze ve vybraných přehledech. Plugin Hromadné změny byl vytvořen jako univerzální nástroj s cílem uživatelsky hromadně měnit téměř všechny atributy veškerých přehledů napříč celým systémem HELIOS iNuvio. Jeho hlavním úkolem je šetřit uživatelům čas a velmi pružně reagovat na změny.

Charakteristika modulu:

 • Provádění hromadných změn nad označenými záznamy.
 • Nastavení vlastních hromadných změn dle typu.
 • Možnost hromadného vyplnění hodnoty ve formátu daného atributu (číslo, text, datum, ...).
 • Možnost vyhledání a náhrady části textu u textových atributů (je užitečná například pro hromadnou změnu cesty k dokumentům).
 • Možnost převzetí hodnoty z jednoho atributu do druhého atributu vybraného záznamu tabulky (například přesun obsahu pole Název do pole Poznámka u karty zboží).
 • Možnost vybrat pro hromadnou změnu hodnotu z číselníku (například změna měrné jednotky zboží – číselník měrných jednotek).
 • Změna veškerých externích atributů systému.
 • Nastavení práv pro akce hromadných změn.
 • Snadná instalace a uživatelská konfigurace.

Přínosy:

 • Uživatel získá možnost kdykoli hromadně měnit údaje v HELIOS iNuvio bez specifických úprav systému.
 • Plugin dokáže významně šetřit čas, který by jinak uživatel musel vynaložit pro jednotlivé změny atributů systému.
 • Zejména uživatelé pracující s e-shopy nad systémem HELIOS iNuvio ocení jednoduchost a rychlost změn externích atributů.

pdfHromadne_zmeny.pdf

ADIOS plugin (Automatic Disconnection Of the System)

Jedná se o rozšíření ERP systému HELIOS iNuvio o plugin, který automaticky odpojuje neaktivní uživatele, čímž šetří náklady na nákup dalších licencí. Plugin přináší efektivní správu neaktivních uživatelů a optimalizaci licenčních nákladů pro firmy používající systém HELIOS iNuvio. Umožňuje nakonfigurovat automatické odpojování uživatelů, kteří jsou přihlášeni do HELIOSu, ale v systému nejsou aktivní, tedy mají jej pouze delší dobu spuštěný a například se zapomněli odhlásit. Plugin umožňuje nastavit časové limity pro odpojení a sledovat neaktivitu uživatelů. Vyhodnocení stavu lze sledovat v tzv. Monitoru, kde se tyto informace sdružují.

Hlavní přínosy:

 • Vyhodnocuje neaktivitu uživatelů v HELIOSu dle předdefinovaného časového limitu.
 • Automaticky odpojuje neaktivní uživatele a uvolňuje tak licenční kapacitu pro jiné zaměstnance.
 • Zavádí do firem úsporu minimalizací dokupování licencí, jejichž nedostatek je způsoben neodhlašováním neaktivních uživatelů.

Charakteristika pluginu:

 • Nastavení časových limitů k odpojení pro různé role či uživatele.
 • Možnost vyjmutí rolí či jednotlivých uživatelů z odpojování.
 • Obsahuje rovněž přípravný režim pro vyhodnocení nečinnosti bez fyzického odpojení.
 • Automatické odpojování neaktivních uživatelů.
 • Funkčnost při více databázových licencích.

pdfPlugin ADIOS

pc help adios plugin web helios

Napojení na skladovací systém KARDEX

 kardex square

Systém HELIOS iNuvio je úzce napojen na moderní počítačem řízený automatizovaný skladovací systém Kardex Shuttle. Ten nejen spoří místo a výdaje za skladování, ale umožňuje také vychystávání zboží. Integrace mezi systémem HELIOS iNuvio a Kardex Shuttle se týká oblasti příjmu zboží na sklad a vychystávání zboží.

Přínosy:

 • Plná integrace ERP systému HELIOS iNuvio s automatizovaným skladovacím systémem umožňuje přehledně řídit klíčové procesy z jednoho místa.
 • Zavedení automatizovaného vertikálního výtahového systému s provazbou na HELIOS iNuvio šetří výdaje na skladování, čas, náklady na zaměstnance a zároveň celkově snižuje rizika chyb při zaskladňování a vyskladňování zboží na minimum.
 • Integrační řešení je vhodné jak pro výrobní podniky, kdy se vertikální výtahové systémy instalují do blízkosti montážních linek, tak pro obchodní firmy a jejich skladovací prostory či logistická centra.
 • Důležitým přínosem je také zajištění maximální bezpečnosti uloženého zboží, to mimo jiné znamená, že zboží uložené v takovémto skladu je nedostupné pro neoprávněné osoby.
 • Řešení podporuje bezpečnost práce tak, že si pracovník vyzvedává zboží v místě určeného výdejového otvoru a nemusí se tak pohybovat po regálech ani mezi regály.

pdfSkladovaci_system_Kardex.pdf

Obalová konta

Modul Obalová konta slouží ke sledování pohybu vratných obalů zapůjčovaných mezi obchodními partnery. Je možné evidovat neomezený počet druhů obalů (palet, beden a dalších přepravních nádob). Modul pracuje s doklady oběhu zboží a výstupem je přehledný seznam zapůjčených obalů dle organizací. Umí sledovat, jak obalová konta odběratelská, tj. obaly, které jste zapůjčili svým odběratelům, tak obalová konta dodavatelská, tj. obaly zapůjčené vám od dodavatelů.

Základní charakteristika modulu:

 • Zápis probíhá dle konfigurace modulu automaticky při realizaci pohybových dokladů (příjemky, výdejky).
 • Obalová konta mohou být na základě konfigurace sledována i podle přepravců. Konfigurací je možné určit, zdali bude do obalových kont zapisována organizace z dokladu, nebo přepravce. Přepravce v tomto případě figuruje jako organizace pro sledování palet.
 • Množství salda obalů je možné ručně upravit v přehledu obalových kont, případně řádky evidence obalových kont zapsané z dokladu mazat.
 • Při vracení obalů jsou z přehledu obalových kont generovány doklady o vrácení palet. Doklady jsou generovány rozdílně dle typu evidence (obaly s cenami, obaly bez cen). V případě generování dokladů s cenami jsou ceny doplňovány na doklad metodou FIFO dle vzniku evidence obalů.
 • Z nově vzniklých dokladů (doklad o vrácení palet) je možné dosledovat původní doklad, ze kterého doklad o vrácení palet vychází.
 • Řešení umožňuje sledovat vratné obaly také na konsignačních skladech.
 • Obalová konta lze sledovat globálně za celou firmu nebo také za jednotlivá střediska.
 • Přehled organizací se saldem obalů zobrazuje organizace, u nichž byl zaznamenán pohyb v obalových kontech.
 • Přehled salda obalů vybrané organizace obsahuje položkový seznam obalů vázaných k organizaci.
 • Kontrolní přehledy a přehled stavu obalů slouží k dosledování okamžitého stavu obalů ve firmě i se zohledněním obalů bez cen.

Přínosy:

 • Zavedení sledování vratných obalů v rámci HELIOS iNuvio zabrání zbytečným finančním ztrátám způsobených tím, že obchodní partneři nevrátí zapůjčené obaly.
 • Bezpečně uhlídáte, aby vám obchodní partneři nevraceli zpět vratné obaly, které nakoupili (zapůjčili za peníze) někde jinde a snaží se je vrátit vám.
 • Díky přehledu Stav zapůjčených obalů k datu je možné jednoduše v každém okamžiku zjistit, jaký je aktuální stav zapůjčených obalů (oboustranně).
 • Snadná a rychlá inventarizace vratných obalů.

pdfObalova_konta.pdf

obalova konta square 

Chcete vědět více
o integračních řešeních?

Nezáleží, v jakém oboru podnikáte,
HELIOS iNuvio vám poskytne přesně
ty funkce, které jsou pro vás nezbytné.