PC HELP HELIOS Academy

Přemýšleli jsme, jak vám co nejlépe pomoci s edukací vašich zaměstnanců - uživatelů ERP systému HELIOS iNuvio. Náš odborný tým HELIOS iNuvio se tak pustil do výzvy vytvořit pro zákazníky online nástroj, který má za hlavní cíle:

 • efektivně využívat informační systém HELIOS iNuvio
 • odstranit chybovost zaměstnanců bez správného proškolení práce se systémem
 • získat tak pro celou firmu více času na vlastní projekty namísto tápání v systému

Všechny důležité aspekty vzdělávání jsme tedy spojili v nové formě školení pomocí e-learningu. 
A tak vám můžeme nyní představit nový způsob školení pomocí PC HELP HELIOS Academy.

pchelp helios-servis web akademie 770x300px

Vzdělávání nových i stávajících zaměstnanců neodmyslitelně patří k efektivnímu způsobu fungování každé společnosti. Pokud jsou zaměstnanci nedostatečně proškoleni, pak není jejich výkon tak dobrý, jak by mohl být. Zaměstnanec je frustrovaný a má pocit, že si s informačním systémem nerozumí. Z tohoto důvodu informační systém různě obchází (papíry, exporty do Excelu atd.), tedy neefektivně využívá tento nástroj, který většinou vše potřebné umí. Tímto zaměstnanec ztrácí jednu z nejdůležitějších komodit a to je ČAS. PC HELP HELIOS Academy pomůže odbourat tyto překážky.

Při obvyklém způsobu vzdělávání zaměstnanců jsme ve své praxi totiž narazili na následující nedostatky:

 • Samostudium – Různé zdroje, trvá dlouho a není efektivní, navíc s nejistými výsledky.
 • Interní školení – Zatěžuje seniorního zaměstnance, mohou se předávat chybné či zastaralé postupy.
 • Externí školení – Může být nákladné, časově náročné (cestování), neefektivní (zaměstnanec po několikahodinovém školení ztrácí koncentraci a není možné, aby si velké množství informací najednou zapamatoval) a chybí zde možnost opakovaně si látku vyzkoušet tak, aby si ji zaměstnanec plně pamatoval.

Aby vzdělávání dávalo smysl, je nutné brát ohled na jednotlivce a jeho potřeby. Každý člověk potřebuje na vstřebání informací jinou dobu. Dalším aspektem pro kvalitní vzdělávání je opakování. Zde by se dalo aplikovat přísloví: „Opakování, matka moudrosti".

Jaké jsou tedy výhody školení přes PC HELP HELIOS Academy?

 • efektivně podpoří samostudium (možnost opakovaného přehrávání videa s konkrétní problematikou)
 • minimálně zatíží ostatní (seniorní) zaměstnance
 • cenově a časově dostupnější než standardní školení (face to face)
 • školení pro HELIOS iNuvio z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře
 • pro každého zaměstnance zakoupíte pouze kurz, který je pro něj vhodný
 • kurz je možné rozložit v čase, není nutné vše stihnout za jeden den
 • dostupnost portálu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • školicí videa je možné přehrávat opakovaně
 • ověření znalostí pomocí testových otázek
 • školení je zaměřeno zejména na praktické používání ERP HELIOS (např. založení faktury přijaté, export Přiznání k DPH do XML souboru atd.)

Koncepce školení přes PC HELP HELIOS Academy

 • kurzy pro jednotlivé moduly v HELIOS iNuvio - možnost výběru správných kurzů pro každého zaměstnance
 • každý kurz obsahuje několik videí, pro podrobné proškolení práce s modulem
 • krátká videa pro možnost opakovaného přehrávání v průběhu práce
 • zaměření videí na praktické používání HELIOS iNuvio
 • po každém videu následuje sada otázek k ověření pochopení tématu
 • přístup do kurzu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po stanovenou dobu

Aktuálně pro vás máme připraveno 13 kurzů, které celkem obsahují 122 videí, a připravujeme další...

Seznam kurzů, které jsou již připraveny a můžete si je tak pro své zaměstnance objednat:

  1. Základy ovládání HELIOS iNuvio

   Doporučeno pro všechny začínající uživatele. Názorné představení systému, jeho prostředí a ovládacích prvků. Na praktických příkladech naučí ovládat základní funkce a vytvářet vlastní pohledy na přehledy a další možnosti práce a pohledu na data.

  2. Nastavení práv

   Doporučeno pro správce systému. Cílem kurzu je seznámit uživatele s přednastavením základních parametrů (režim práv, dvoustavové zadávání práv), které je nutné přednastavit před tím, než se začnou zadávat uživatelům (rolím) jednotlivá práva. Déle se uživatel seznámí s jednotlivými možnostmi a detailním nastavením práv.

  3. Fakturace

   Doporučeno pro fakturanty a účetní. Uživatel se zde, na praktických příkladech, naučí zadávat faktury do správných řad dokladů, jak převést položky z příjemky na fakturu, kontrolu úhrad, správné zadávání jednotlivých datumů, jak zadat doklad v cizí měně atd.

  4. Účetnictví

   Doporučeno pro účetní. Uživatel se naučí pracovat s účetním deníkem, stavy účtů, saldokonty, účtovým rozvrhem, inventurou účtů, párováním/rozdělením saldokontních případů atd.

  5. Banka

   Doporučeno pro fakturanty a účetní. V praktických příkladech je zde vysvětlena problematika platebních příkazů, bankovních výpisů (od importu po zaúčtování), přecenění bankovního účtu, vygenerování zveřejněného bankovního účtu atd.

  6. Pokladna

   Doporučeno pro pokladní, fakturanty a účetní. Uživatel se zde naučí vystavovat pokladní doklad v CZK i cizí měně, úhrady faktur v hotovosti, přeceňování pokladny v cizí měně, vytisknout pokladní knihu, uzávěrku pokladny atd.

  7. Evidence k DPH

   Doporučeno pro účetní. Tento kurz obsahuje problematiku Přiznání k DPH, Kontrolního hlášení a Souhrnného hlášení, včetně ukázek, jak postupovat při opravách, které mají vliv na Příznání k DPH nebo na Kontrolní hlášení nebo oboje.

  8. Mzdy

   Doporučeno pro mzdové účetní. Uživatel si zde projde celý proces zpracování mezd od založení karty zaměstnance přes přiřazení pracovního poměru, výpočet mezd, vygenerování potřebných měsíčních výstupů a zaúčtování mezd, až po měsíční uzávěrku mzdového období. Součástí je i generování potřebných ročních výstupů, provedení roční uzávěrky mezd a zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a ročního zúčtování daně.

  9. Personalistika

   Doporučeno pro personalisty. Uživatel se zde naučí zadávat a sledovat údaje o zaměstnancích a jejich dovednostech, pracovních pozicích, informace o školeních, lékařských prohlídkách a jubileích zaměstnanců. Ale také o uchazečích o zaměstnání a výběrových řízeních. Bude schopen vytvářet a spravovat personální organizační strukturu a generovat potřebné výstupy.

  10. Majetek

   Doporučeno pro účetní. Uživatel se zde naučí pracovat s kartami majetku od jejich založení, přes zadávání obvyklých pohybů, až po vyřazení majetku.

  11. Legislativní výkazy

   Doporučeno pro účetní. Uživatel se zde naučí pracovat s Legislativními výkazy, Rozvahou a Výkazem zisku a ztráty v modulu HELIOS Controlling. Kurz zahrnuje celý proces od přípravy definice výkazu přes vytvoření vlastních výkazů až po jejich kontrolu.

  12. Základy skladové evidence a oběhu zboží

   Doporučeno pro skladníky, pracovníky nákupu a prodeje. Uživatel se zde naučí pracovat se sklady, došlými i vydanými objednávkami. Kurz zahrnuje celý oběh zboží od vydané objednávky (nákup), příjem na sklady, převod mezi sklady, došlé objednávky, až po výdej ze skladu (prodej). Dále kurz zahrnuje práci s ceníky, měrnými jednotkami a převody položek mezi doklady.

  13. Inventura

   Doporučeno pro vedoucí skladu. Uživatel se naučí založit inventuru skladu, vytvořit inventurní soupisy, zadat výsledky inventury a vytvořit inventurní doklady pro korekci zjištěných přebytků a úbytků.

Aktuálně v přípravě další kurz:

 • Výroba

Potřebujete nějaký jiný kurz z prostředí HELIOS iNuvio, který zde není? Dejte nám vědět...

 

Pro objednání kurzů nebo více informací nás kontaktujte.