1. Úvodní stránka
 2. Novinky
 3. Aktuality
 4. HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2023.1201

HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2023.1201

Poslední verze roku 2023 IS HELIOS iNuvio přináší uživatelům především legislativní změny, a to nejen v moduly Mzdy. Verze přináší také řadu novinek. My vám představíme ty nejvýznamnější z nich.

Obecné

 • V přehledu Monitor aktivit umožňuje akce Zrušit mazat záznamy do určitého data. Záznamy mladší než půl roku mazat nelze.
 • PDF dokumenty je nyní možné podepisovat el. podpisem (i s časovým razítkem) dle standardu ADOBE.

Mzdy

 • Došlo ke zvýšení odpočtu na bezúplatné plnění z 15 % na 30 %, týká se ročního zúčtování za rok 2023 (následně i v roce 2024).
 • Dle legislativy došlo ke změně průměrné mzdy pro rok 2024 na hodnotu 43 967 Kč.
 • Byly upraveny daňové formuláře.
 • Součástí úprav týkajících se konsolidačního balíčku je zrušení slevy na studium.
 • Dále byly do HELIOSu zapracovány legislativní změny, platné od ledna 2024, mezi ně patří:
  • změna nastavení redukčních hranic
  • změna hranice, do které je plátcem pojistného stát. Nově se jedná o částku 15 440 Kč
  • navýšení některých úrovní zaručené mzdy
  • zvýšení částky minimální mzdy (měsíčně 18 900 Kč)
  • zvýšení hranice maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění na částku 2 110 416 Kč
  • nárok na dovolenou i pro tzv. dohodáře (DPP, DPČ)
  • nově se zavádí nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců, a to ve výši 0,6 %
 • Byla vytvořena funkcionalita umožňující určit výši nároku na dovolenou bezprostředně po vyčerpání mateřské dovolené a datum nástupu na následnou rodičovskou dovolenou.
 • Byla vyvinuta nová funkcionalita korekce dob pro určení nároku na dovolenou.

Banka

 • Došlo k úpravě přenosu kurzu v editoru hlavičky bankovního výpisu.
 • V přehledu Bankovní výpisy, Log použití přibyla nová akce Jednotlivé výpisy. Akce zobrazí k danému záznamu v logu informace o jednotlivých výpisech. V případě neúspěšného stažení je zde uveden detail chyby.

Fakturace

 • V modulu Fakturace proběhla především oprava chyb předchozích verzí a byly zde doplněny kontrolní atributy.
 • Nově je časově omezeno automatické generování upomínek.
 • V přehledu Faktur vydaných a Faktur přijatých je nový způsob úhrad, a to Úhrada dobropisem.
 • Byla vyvinuta nová funkce pro zrychlenou tvorbu zápočtů v případě, že se jedná o situaci, kdy je k vydané faktuře vystaven dobropis.

Účetnictví

 • Do HELIOSu byla zapracována novela zákona o DPH.
 • Bylo vyvinuto upozornění na rozdíl částek zálohového dokladu a úhrady při generování daňového dokladu k přijaté platbě.
 • Do pomocných textů pro faktury, banku a pokladnu byl přidán atribut “přednastavený útvar”, který se přenáší při použití textu na doklad.

Sklady, nákup a prodej

 • Od jedné palety (SSCC) je nově možné přidávat položky z více výdejek.
 • V číselníku Organizace je nově možné přednastavit Způsob zadávání ceny pro doklady modulů Sklady, Nákup a prodej a Fakturace.
 • Jako prevence před vystavením duplicitní faktury z daného zdrojového dokladu byla vytvořena nová funkcionalita sledování odebraného množství do realizační faktury přijaté i vydané.

CRM

 • Nová verze ARES.
 • V přehledu PSČ jsou k dispozici dvě nové akce, a sice Aktualizace z České pošty a Aktualizace ze Slovenské pošty. Po spuštění této akce dojde k aktualizaci PSČ v přehledu.

Projektové řízení

 • Pro projekt je nyní možné definovat návaznou zakázku.

Celní případy

 • S platností od 1. ledna 2024 jsou 10% a 15% sazby DPH sloučeny do jedné snížené sazby 12 % DPH.

Evidence pošty

 • Datovým schránkám byly doplněny nové možnosti, jako je např. příjem datových zpráv o velikosti až 1GB.

Podrobný přehled všech opravených chyb naleznete ZDE.

Tým HELIOS iNuvio

PC HELP, a.s.