1. Úvodní stránka
 2. Novinky
 3. Aktuality
 4. HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2023.0600

HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2023.0600

Červnová verze 3.0.2023.0600 IS HELIOS iNuvio přináší uživatelům především opravy chyb předchozích verzí, napříč moduly. Obsahuje ale také řadu novinek, ty hlavní níže představujeme.

Obecné

 • V uživatelských konstantách na záložce vzhled je možné určit třídění v menu “Uložené sestavy”.
 • Nově přibyla možnost přidání podpisu a razítka do tiskových formulářů.
 • V infopanelu je nově možné smazat vlastní komentář.

Banka

 • Do modulu Banka byly doplněny akce Aktualizovat údaje z webu (CZ) a Aktualizace zveřejněných bankovních účtů (SK).
 • Uživatelé, kteří využívají napojení iNuvio na aplikaci BankApp, mají nově možnost odesílat do banky i SEPA platby.

Pokladna

 • Bylo upraveno třídění řádků v dokladu účetního deníku při účtování pokladních dokladů.
 • V globálních konstantách byla založena nová konstanta pro dohledávání kurzů cizí měny.

Pokladní prodej

 • V pokladním prodeji byla vylepšena podpora zákaznických displejů, které se chovají jako další monitor.
 • Byl vytvořen nový přehled – účtenky k výdeji.

Fakturace

 • V konstantách modulu Fakturace je nově možné nastavit upozornění na rozdíl mezi DUZP a datem faktury.
 • Byla doplněna kontrola na dodatečnou úpravu částek na faktuře, ke které je navázáno zádržné. Nyní nelze uložit doklad, jehož částka k úhradě je nižší než hodnota zádržného.

Mzdy (CZ)

 • V modulu Mzdy bylo opraveno několik formulářů nad přehledem Výpočet mezd a formuláře mzdových listů tak, aby odpovídaly aktuálně platným vzorům.
 • Do programu bylo doplněno automatické rozlišení "zákonné" a "benefitní" dovolené při výpočtu vyměřovacího základu na 1 hodinu.
 • Z důvodu urychlení byl upraven způsob nápočtu slevy na sociálním pojištění pro napočítání do tiskových formulářů.
 • Funkcionalita Odeslání zaheslovaného PDF (akce pod nabídkou Tisk) byla rozšířena o možnost podepsání elektronickým podpisem.

Účetnictví

 • Nově je umožněno účtovat daňově neuznatelnou část DPH na jiný účet, než je daňově neuznatelný účet základu daně.
 • Bylo opraveno účtování vydaných faktur pro vývoz.

Sklady, nákup a prodej

 • Byla zprovozněna hromadná realizace dokladů DSN.
 • Na řadu došlých objednávek bylo doplněno nastavení Na realizační fakturu navázat i neuhrazené zálohy.

Výroba

 • Byla doplněna podpora pro výdej materiálů a polotovarů na sdružené operace.
 • Byla rozšířena funkcionalita Vizualizace výrobního závodu.
 • Do přehledu Vizualizace výrobního závodu byla doplněna akce pro zobrazení přehledu Evidence výrobních operací.

CRM

 • Proběhla modernizace komunikace při ověřování informací k organizaci dle ARES.
 • Dále byly v modulu Mzdy vytvořeny nové tiskové formuláře a byly opraveny chyby předchozích verzí.

Projektové řízení

 • Do stromečku modulu pod větev “Úlohy“ byly přidány nové přehledy pro zobrazení personálních, nepersonálních a materiálových zdrojů napříč všemi úlohami.
 • V procesu přípravy fakturace lze měnit fakturační službu.

Kompletní přehled změn této verze najdete ZDE.

Tým HELIOS iNuvio

PC HELP, a.s.