1. Úvodní stránka
 2. Aktuálně
 3. Aktuality
 4. HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2022.0300

HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2022.0300

Přinášíme vám ty nejdůležitější novinky IS HELIOS iNuvio, které obsahuje první vydaná verze v roce 2022.

Zároveň bychom vás chtěli upozornit, že HELIOS iNuvio nepůjde od březnové verze (3.0.2022.0300) spustit na SQL serverech s verzí nižší než SQL Server 2016.

Nejdůležitější změny v nové verzi 3.0.2022.0300:

Banka

 • Doplněn výběr z číselníku „Pomocné texty“.
 • Doplněny Akce „Zablokování a Odblokování vybraných záznamů“.
 • Hláška "Upozornění" doplněna o text, na co systém upozorňuje.
 • Doplněn SWIFT kód do atributů Bankovního spojení.
 • Doplnění hlášky „Organizace není plátce DPH v SR, nebo nemá nastavené aktuální DIČ“ u „Aktualizace zveřejněných bankovních účtů SK“.
 • Provedena úprava vygenerovaného nevalidního souboru v názvu organizace.
 • Přes „Akci“ lze zobrazit přehled „Platebních transakcí“ a „Platebních transakcí – položek“.

Celní případy

 • Zrušeno „Generování žádosti o vrácení cla“.
 • Upraven import lhůty z elementů RHU.
 • Nový druh dokladu T2L nahrazuje staré celní postupy.
 • „NCTS Vydaný“ - při importu dat byla aktualizována hodnota „Výše záruky“.

Doprava

 • Přes F8 umožněn tisk míst nakládek a vykládek.
 • Zápis SQL výrazu může být delší než 255 znaků.
 • Při „Účtování silniční daně“ je nově doklad ve stavu „Pořízeno“.

Fakturace

 • Přejmenováno "Daňový základ realizační faktury počítat z HM" na "Způsob přepočtu zálohových faktur".
 • Možnosti volby „Kurzem zálohy“, nebo „Kurzem realizační faktury“.
 • Změněn text nápovědy.

Intrastat

 • U Spojeného Království od roku 2022 je opět povolen kód GB.
 • S ohledem na existenci odběratelů bez DIČ byla kontrola DIČ vyřazena.
 • Vyřazení blokační kontroly „Země původu“ z měsíčního hlášení u dokladů modulů „Sklady a Fakturace“.
 • „Výkaz pro Intrastat CSV“ - ošetřena maximální délka všech polí dle aktuální dokumentace.
 • Upraveno dotahování DIČ do položek měsíčního hlášení při generování „Vývoz z dokladů“ modulů „Sklady“ a „Fakturace“.

Intrastat SK

 • Opravený prah "pre malé zásielky SK legislatívy, novo je 1.000 EUR".

Kontrakty a odvolávky

 • „Forma úhrady“ a „Způsob dopravy“ se předvyplní automaticky
 • V kusovníku předběžného plánu lze nyní spustit funkci „Generování odvolávek“ s nastavenou možností „Respektovat oblast“.
 • Oprava generování dodacího listu z kontraktů a odvolávek.

Majetek

 • Generování majetku je možno z faktury přijaté a výdejky.
 • „Generování protokolu zavedení“ umožní vygenerovat protokol zavedení.

Podrobnosti zde.

 • V modulu „Majetek“ byly upraveny pásy karet a doplněny barevné ikony k akcím.
 • Provedena aktualizace daňových pohybů na kartě majetku.
 • Opraveny „Konstanty“ modulu „Majetek“.

Mzdy CZ

 • Nově přidána náhrada za vedení exekucí.
 • Úprava Importů do „Předzpracování“ odemknutého období.
 • Úprava „Docházka“ - celý měsíc na řádek.
 • Zkrácení úvazku koeficientem a přepočet dovolené.
 • Evidence DNP – při přenosu do „Předzpracování“ doplněna kontrola kalendářů v lednu z Evidence DNP.
 • Upraven tiskový formulář ÚNP 04-01 dle aktuálního vzoru.
 • Úpravy stravenkového paušálu a stravenek.
 • Mzdový list souhrnný - Příjmy osvobozené od daně (formulář -1595).
 • Úprava načítání „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ (č. -1576) a „Potvrzení daň.zvýhodnění pro daňové přiznání“ (č. -1285) - děti.
 • Urychlení načítání „Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci“.
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání 2022 - Kontroly.
 • Oznámení na ČSSZ - přihlášky, odhlášky přes období.
 • Do „Plánovaných změn“ nad přehledem „Mzdové údaje“ byla doplněna položka „Důvod ukončení PP“.
 • Úpravy formuláře „Potvrzení daň. zvýhodnění pro daňové přiznání“ (č. -1285).
 • Evidence DNP – přidán atribut „Izolace“.
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání 2022.
 • „Roční zúčtování daně“ – oprava chybného chování klávesy Tabulátor.

Nástroje přizpůsobení

 • Doplněn nový počítaný sloupec "Číslo přehledu".
 • Možnost nastavení „DELETE CASCADE“ v uživatelských tabulkách.

Veškeré informace ke změnám naleznete zde.


V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat.

Tým HELIOS iNuvio
PC HELP, a.s.