1. Úvodní stránka
 2. Aktuálně
 3. Aktuality
 4. HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2022.0100

HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2022.0100

Přinášíme vám ty nejdůležitější novinky IS HELIOS iNuvio, které obsahuje poslední vydaná verze v roce 2021.

Přechod na tuto verzi je nezbytný pro správné vykazování Intrastatu za rok 2022 a pro zpracování lednových mezd.
Je aktivována legislativní výstraha, která uživatele starších verzí HELIOS iNuvio (3.0.2021.0600 a vyšší) na tuto verzi bude upozorňovat i přímo v modulu Intrastat. Upozornění zmizí s přechodem na tuto verzi.

Banka

 • Upraveno přednabízení/filtrování záznamů k výběru na inkasním platebním příkazu.

Fakturace

 • Pokud je faktura vydaná či dobropis přijatý přeplacen, zobrazí se nový region Bankovní spojení pro vrácení přeplatku.

Mzdy

 • Pro zvýšení komfortu zadávání slev v rámci ročního zúčtování daně došlo k úpravám u slev Měsíčně uplatňované slevy u zaměstnance a jejich korekce v RZD a Daňové zvýhodnění (DZ) na děti a jeho korekce.
 • Od prosince 2021 dochází k návratu funkcionality "izolačka".
 • Od ledna 2022 se zvyšují nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění.
 • Byly upraveny formuláře např. pro Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, srážkových zálohách na daň a daňové zvýhodnění 2022, Počet zaměstnanců k 1. 12. 2021, Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti 2022, atd.
 • Od listopadu 2021 je opět zavedeno krizové ošetřovné.

Pokladna

 • Umožněno účtování záloh z přehledu "Zálohy" v editoru pokladního dokladu.

Pokladní prodej

 • Odstraněno hlášení upozorňující na nulovou cenu u položky balíčku.
 • Doplněn výpočet hmotnosti v položkách výdejek vystavených z pokladního prodeje.
 • Odstraněn problém, kdy po smazání poslední položky účtenky zůstala v (dotykovém) editoru vyplněna pole název, množství a ceny.

Sklady, nákup a prodej

 • Na akci Kopie skladové karty byla přidána možnost nastavení uživatelských práv.
 • Ve funkci Generování objednávek lze nyní spustit výpočet pro vybrané sklady.
 • Akci Převod položek lze spustit v přehledu textových položek.

Účetnictví

 • Řešení problematiky odpuštění daně na energie v souvislosti se zálohami zaplacenými před 1. 11. 2021 včetně účtování.

VÝROBA

 • V rámci funkce Specifikace vyráběného dílce lze u různých typů výpočtů změnit množství pro výpočet.
 • Při kopii výrobního příkazu je současně umožněna změna zadaného množství.
 • Do funkce Stromový rozpad výrobních příkazů byla přidána možnost "Zobrazit/Skrýt duplicitní podřízené příkazy".

Všechny změny verze naleznete podrobně popsané zde.

V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat.
Tým HELIOS iNuvio
PC HELP, a.s.