1. Úvodní stránka
 2. Školení / Aktuality
 3. Aktualita
 4. Nová verze IS HELIOS Orange 3.0.2021.0600 - důležité změny

Nová verze IS HELIOS Orange 3.0.2021.0600 - důležité změny

Nová verze 3.0.2021.0600 dostála dalších pozitivních vývojových změn IS HELIOS Orange a rovněž jsou v ní zahrnuty opravy chyb předchozí verze.

OBECNÉ

 • V HELIOS Orange iNUVIO je od této verze systém Výstrah, který umožní uživatele včas upozornit na legislativní zastaralost jejich verze a doporučit jim aktualizaci na nově dostupnou verzi, aby veškeré výpočty a funkcionality odpovídaly aktuálnímu stavu legislativy. Cílem je předejít situacím typu, kdy zákazník z nevědomosti provede časově i datově náročné zpracování dat (mzdové či účetní uzávěrky) na zastaralé verzi systému. Výstrahy jsou zobrazeny v horním pravém rohu pomocí ikonky trojúhelníku s vykřičníkem. Je-li červený, jsou v systému nové Výstrahy, které žádný uživatel ve firmě doposud nevzal na vědomí, případně je nevyřešil.
 • Do rychlého filtru byla doplněna detekce chybného zadání měsíce (např. pomocí ".2021").
 • Bylo upraveno chování rychlého filtru.
 • Bylo zrušeno tlačítko Hotline asistent v pravém horním horu hlavního okna aplikace. Možnost spuštění asistenta byla doplněna do menu pod otazníkem vpravo nahoře v hlavním okně aplikace.
 • Do menu pod otazníčkem vpravo nahoře v hlavním okně aplikace byly doplněny odkazy na "Změny v legislativě" a "Zjištěné chyby".

Banka

 • Byla opravena chyba, kdy nešlo zadat číslo účtu k řádku bankovního výpisu, pokud byl zobrazen z přehledu Úhrady označených/všech výpisů.
 • Úhrady se nyní nově přenáší i "Text" zadaný na účetní vazbě na poplatky v globálních konstantách – při připojování Kartového centra na řádek bankovního výpisu.

Celní případy

 • ICS Dovoz – nově povolen výmaz atributu Způsob platby a byl upraven export datových zpráv.
 • Pro ICS Dovoz a ESC Vývoz byl upraven import položek ze schránky.
 • Dále byly do této oblasti přidané nové kontrolní atributy.

Doprava

 • Do dopravy byla doplněna roční predikce alarmů a nákladů pro vozidla. Akce je dostupná v přehledech Doprava/Vozidla/Přehledy a v Doprava/Další/Akutní stavy vozidel.

eServer

 • Zabezpečená komunikace v eServeru: nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty (vlastnoručně podepsané). Důvodem je kompatibilita s Android 11.

Fakturace

 • Na řadě dokladů lze přednastavit kód účtování pro ruční úhrady. Tento kód se přednabídne při vytvoření nové ruční úhrady pro řadu dokladu.
 • V číselníku Organizace byla k nastavením Lhůta splatnosti odb., Lhůta splatnost dod. doplněna i nastavení Datum splat. odb. počítat od a Datum splat. dod. počítat od, kde lze hodnoty nastavit specificky pro organizaci.
 • Podpora režimu One Stop Shop na skladových dokladech a fakturách.
 • Při spuštění akce Generuj DDPP/Real. je nově umožněno, aby vygenerovaný doklad automaticky přebral do DUZP Datum úhrady zdrojového dokladu (zálohy). Pokud je úhrad na zálohové faktuře víc, bere se nejvyšší z nich.
 • V přehledech "Zobrazení zdrojových dokladů" zobrazených nad upomínkami a penalizačními fakturami je umožněn tisk dokladů formulářem.
 • Při generování vydané faktury z došlé objednávky se nerespektovalo nastavení na řadě faktur pro "Zdroj číslování pro KH". V nové verzi již opraveno.

Firemní aktivity

 • Nově je nyní možné barevně rozlišovat aktivity a úkoly při zobrazení v kalendáři.
 • Vznikla nová akce Přesun úkolu do jiné aktivity. Při přesunu lze určit, zda se má informace o původní aktivitě logovat. Takto logované aktivity lze pak u úkolu zobrazit akcí Předchozí aktivity úkolu.
 • Další novou akcí je Přesun aktivity do jiné kategorie.


Majetek

 • Při vyřazení karty majetku se v editoru pro vyřazení nově přednabídnou pohyby vyřazení.

Mzdy (CZ)

 • Pokud v předchozí verzi HeO došlo ke špatnému výpočtu odečtu staré dovolené (z minulého roku), červnová verze tuto chybu automaticky po instalaci opraví.
 • Vznikly nové formuláře, přeložené do anglického jazyka (Potvrzení při změně zaměstnání, Roční zúčtování daně a Potvrzení pro bankovní účely).
 • V editaci před tiskem formuláře Potvrzení pro úřad práce byla doplněna možnost upřesnit důvod ukončení pracovního poměru.
 • Byla rozšířena funkcionalita Výpočtu pravděpodobného průměrného výdělku.
 • Proběhla úprava tiskových formulářů výplatních lístků. V případě nepravidelných kalendářů je nyní vidět hodnota nároku, čerpání a zůstatku dovolené pouze v hodinách.
 • Nově lze v přehledu Oznámení na ČSSZ využít v nabídce Akce volbu Hromadná změna stavu elektronického podání.

Personalistika (CZ)

 • Nad přehledem Plán školení, lékařských prohlídek byl vytvořen tiskový formulář Žádosti o vstupní a mimořádnou prohlídku.

Pokladní prodej

 • Nově je v Heliosu podporován prodej a platby pomocí voucherů. Vouchery jsou dvou typů – vouchery s postupným čerpání a vouchery, které je nutné uplatnit najednou. Podporována je i omezená platnost voucheru.

QMS

 • Nad přehledy Údržba strojů a zařízení a Správa měřidel vznikla nová akce Import z evidence majetku.
 • Vznikly nové akce pro generování dokladů k reklamované položce v rámci reklamace přijaté.

Sklady, nákup a prodej

 • V přehledu Řady dokladů je nová akce pro Hromadné změny vybraných atributů. Hromadnou změnu lze použít pro řady příjemek, výdejek, faktur přijatých a faktur vydaných. Stejná akce je i v přehledu řad došlých objednávek.
 • V přehledech pohybových dokladů skladu (Příjemky, Výdejky) jsou k dispozici nové sloupce, a to Evidenční cena celkem účto druhová a EC + SN celkem účto druhová.
 • Došlé objednávky – do akce Kopie byla doplněna možnost určit pro hlavičku cílového dokladu jiný sklad a dále (i při zachování původního skladu) určit, zda u položek cílového dokladu budou zachovány sklady zadané na položkách původního dokladu, nebo bude nastaven sklad shodný se skladem na hlavičce cílového dokladu.

Účetnictví

 • Pro druhy řádků účetních kódů "Základ DPH" a "Ostatní částky" je v oblasti zaškrtávátek zdroje účtu přidáno zaškrtávátko "Účet".
 • V HELIOS Orange je implementován Zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop).
 • Do přehledu "Evidence pro účely DPH" byla přidána vazba na druh účetního dokladu, aby bylo možno zobrazit údaje z přehledu Druhy účetních dokladů.
 • Kód země pro kontrolu a použití daňového klíče se při účtování faktur a dobropisů přebírá z pole "Země" z editoru faktury/dobropisu.
 • Vznikly nové sloupce v přehledu faktur a dobropisů a v přehledu účetního fakturačního salda.
 • Do editoru výkazů je přidána nová volba Zobrazit nulové řádky.
 • V editoru druhů účetních dokladů lze zaškrtnout nové zaškrtávátko "Přednabízet měnu a účetní kurz".
 • V přehledech příjemek a výdejek je v podmenu "Účtování" přístupná nová akce "Účtování nulových dokladů".

Výroba

 • V rámci definice výrobní operace v modulu Technická příprava výroby lze definovat seznam úkonů k operaci.
 • Do přehledu Porovnání plánovaných a skutečných nákladů nad výrobním příkazem byly doplněny nové počítané sloupce.
 • Při generování výdejky nebo vratky materiálu je možné v přípravné fázi zadat poznámku.
 • Na řadě výrobního příkazu je nové nastavení – Povolit záměnu výrobního čísla při vrácení materiálů a polotovarů.

Kompletní popis změn verze 3.0.2021.0600, tedy všech novinek i oprav chyb naleznete zde.