1. Úvodní stránka
  2. Školení / Aktuality
  3. Aktualita
  4. Plugin EKO-KOM 2021 - rozšiřující modul reagující na změny obalové legislativy

Plugin EKO-KOM 2021 - rozšiřující modul reagující na změny obalové legislativy

V souvislosti s poměrně zásadními úpravami evropské legislativy v oblasti nakládání s obaly, které se samozřejmě promítají i do české právní úpravy, dochází od letošního roku 2021 k zásadní změně v rozsahu evidence obalů a obalových odpadů.

 Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, se kterou mohou právnické a fyzické osoby uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění, vyměřuje výši poplatku na základě výkazu EKO-KOM, který je subjekt povinen vyplnit a odevzdávat kvartálně.

Legislativní proces se z důvodu pandemie protáhl a tudíž evidenci a systém vykazování dle nové struktury Výkazu o produkci obalů, by tedy měly podniky poprvé vykazovat v měsíci dubnu 2021.

Nové výkazy pro rok 2021 jsou velmi podrobné. Formulář výkazu, metodiku, videa k jeho vyplnění a další potřebné informace naleznete na stránkách společnosti EKO-KOM:

Na tuto legislativní změnu musel reagovat i výrobce IS HELIOS Orange, který ji do systému HELIOS promítl prostřednictvím nového pluginu s názvem EKO-KOM 2021. Rozšiřující modul EKO-KOM od 2021 pro HELIOS Orange, edici iNUVIO, dává uživateli nástroj pro výpočet statistických podkladů k vyplnění výkazu.

Po dokoupení a instalaci pluginu se v hlavní nabídce HELIOS Orange objeví nový modul EKO-KOM od 2021.

Po instalaci je třeba postupovat následujícím způsobem:

  • Zadat obalové karty – obalová karta popisuje základní definici jednotlivého obalu dle materiálu a zařazení do příslušného sloupce a výkazu, např. PET lahev směsná primární.
  • Vytvořit skupiny obalových karet - např. PET lahev od vody balená po 6 ve fólii a na paletě se ve výsledku skládá z cca 6 obalových karet.
  • Skupiny obalových karet přiřadit ke kmenovým kartám.
  • Obalové karty přiřadit do listů výkazu – zatřídění obalů do jednotlivých řádků a sloupců výkazu je plně na rozhodnutí uživatele. Uživatel přiřadí příslušnému obalu správný výkaz z číselníku listů výkazů.
  • Nastavit externí atributy na skladech, řadách dokladů a organizacích.
  • Řady dokladů přiřadit do listů výkazu.

Podrobný návod nastavení EKO-KOM 2021 naleznete zde:

EKO-KOM od 2021 - WikiOrange