1. Úvodní stránka
 2. Školení / Aktuality
 3. Aktualita
 4. Novinky říjnové verze HELIOS Orange x.x.2020.0901 a vyšší

Novinky říjnové verze HELIOS Orange x.x.2020.0901 a vyšší

Přinášíme vám přehled nejdůležitějších změn v ERP systému HELIOS Orange, které získáte aktualizací vaší licence na verzi 2.0.2020.0901 / 3.0.2020.0901 a vyšší.

 

BANKA

 • Modul Banka byl rozšířen o nový submodul Firemní platební karty. Je umožněno evidovat firemní platební karty, tj. platební karty, které firma poskytuje zaměstnancům, zejm. managementu, obchodníkům, nákupčím apod. pro bezhotovostní platby v obchodech, hotelích, restauracích apod.
 • Je umožněno přiřazení úhrad v odlišné měně.
 • Byl upraven editor Bankovních spojení pro zobrazení externích informací (uživatelských sloupců).
 • Příznak Blokováno se nyní akceptuje na vlastních bankovních spojeních při následujících procesech:
  • import bankovních výpisů, pokud je nastaveno Importovat pouze výpisy účtů vlastní firmy,
  • příprava zaúčtování bankovního výpisu,
  • zaúčtování bankovního výpisu,
  • testování zaúčtování a generování bankovních spojení.
 • V uživatelském nastavení pro zahraniční platební příkazy lze nově přednastavit atribut Poplatky domácí.
 • Byla opravena funkce "Kontrola celistvosti číselné řady"
 • Generování platebního příkazu – opravena kontrola, zda je bankovní spojení příjemce blokováno (původně systém hlásil, že bankovní spojení neexistuje).

CRM

 • Poptávky přijaté – na přehled Vystavené nabídky je při spuštění z hlavní nabídky HELIOS Orange nově aplikována globální proměnná Období se standardní funkcionalitou výběru více období (původně se zobrazovaly všechny doklady bez ohledu na období).
 • Do přehledů Zakázky, Obchodní případy byly do všech 3 skupin přehledů (pro označené, stromově, pro aktuální) doplněny akce pro zobrazení přehledů:
  • aktivity a agendy QMS,
  • celkový přehled úkolů Helios,
  • poskytující i záznamy z agend QMS a CRM.

EVIDENCE POŠTY

 • Do modulu Evidence pošty (Došlá pošta, Odeslaná pošta a Datová schránka je přidána funkcionalita Def. OK.
 • Nová záložka v editoru Schránka (jako na řadách faktur) Zaškrtávátka:
  • Tisk 
  • Další doklad
 • Frame Automat Frame Externí akce Kombo Spustit – volby
  • Nespouštět
  • První
  • Po tisku
 • Kombo Význam tlačítka OK – všechny volby jako na řadách faktur.
 • Pokud je v databázi pouze jedna schránka došlé či přijaté pošty, uživatel již nemusí při každé nové poště vybrat z řady schránek, ale automaticky se vybere tato jedna schránka.

FAKTURACE

 • Bylo opraveno navazování zálohových faktur. V některých případech se stávalo, že se jako zálohová faktura navázala faktura realizační, popř. tam byla navázána výdejka.
 • Pro akci Zrušení realizace a Odúčtování dokladu bylo nově přidáno samostatné nastavení práva.
 • Datum pro intrastat – Datum skutečného přijetí zboží se nově přenáší u akcí Generování faktury přijaté (nad příjemkou) a Generování příjemky (nad fakturou).
 • Bylo upraveno generování úhrady pro vzájemné zápočty ve fakturaci.
 • V případě, že je na hlavičce zápočtu zatržen příznak "Použít měnu", je úhrada generována s použitím kurzu zápočtu. V opačném případě (na hlavičce zápočtu není zatržen příznak "Použít měnu") je úhrada generována s použitím kurzu faktury.
 • Byla opravena řada chyb z předchozích verzí.

FIREMNÍ AKTIVITY

 • Do přehledu položek k záznamu firemní aktivity/CRM/QMS byla doplněna akce Kopie, která z aktuálního záznamu položku založí novou identickou položku k danému dokladu.
 • Při generování dokladů z položek aktivity se nerespektovalo nastavení parametru Plnění DPH na řadě cílového dokladu. Sazby DPH přiřazené na položkách aktivity zůstaly zadané na položkách generovaného dokladu, i když na cílové řadě bylo nastaveno jiné než Běžné plnění. Nyní již opraveno.
 • Akce "Nový úkol z aktuálního úkolu" nekopírovala poznámku u navázané položky úkolu. Opraveno.

MAJETEK

 • Při zadávání pohybů je umožněno kopírovat částky pohybu.
 • Majetek, Daňový pohyb, pole Datum účtování je nově vždy nepřístupné, šedé.
 • Nově je umožněno generovat z protokolů zavedení karty majetku, kde je datum zavedení nižší než 1.1.1990. Pohyb Počáteční stav musí mít datum platnosti 1.1.1993 nebo vyšší.
 • Byla opravena chyba v modulu majetek. Pokud se při změně kontace odpisu na kartě nepoužilo tlačítko OK, ale přechod na další záznam pomocí šipek nahoru/dolů, neobjevil se dotaz na přepočet odpisů a změna se neuložila.

MZDY

 • ČSSZ – Změna adresy na VREP
 • Od 17.9. 2020 došlo ke změně adres pro komunikaci s ČSSZ
 • Přehled o výši pojistného – PVPOJ
 • Od výplat za měsíc 09/2020 se ČSSZ vrací k původním šablonám pro export Přehledu o výši pojistného (PVPOJ16 verze 2019). Opouští se doposud platná struktura, která zohledňovala úpravy týkající se Antiviru C.
 • V editoru Výpočtu mzdy přibyla v ribbonu na kartě Akce Likvidace DNP je zcela nová a týká se pouze právě počítané mzdy. Akce, generuje likvidačních MS pro dosud neproplacené nepřítomnosti typu Nemocenská, které byly vygenerovány z Evidence DNP a mají doklad k proplacení ke konci dávky nebo měsíce.
 • Předzpracování a Evidence DNP – Nově umožněno párování importovaných docházek z docházkového systému vůči docházkám vzniklým z Evidence DNP.
 • Nově lze ve mzdách v nabídce Mzdové údaje, Změna částky ZM zadávat údaje nejen ručním vložením jednotlivých zápisu, ale údaje o změnách lze importovat z xls souboru hromadně.
 • Nad přehledem Důchody vznikla nová akce Kalkulačka, která po zadání vstupních údajů vypočítá datum důchodového věku podle důchodové tabulky platné v daný den.
 • Dovolená 2021 - převod zůstatků dovolené z minulého roku.
 • Dovolená 2021 - zapojení nového způsobu výpočtu dovolená na všechna místa, kde se s dovolenou pracuje.
 • Mnoho oprav nebo úprav nedostatků předchozích verzí.

OBECNÉ

 • Nová práva
 • Pro každý přehled je možnost definovat nově pro uživatele/roli práva na akce:
  • Opis
  • Zprávy
  • Kopie označených záznamů (Ctrl+C)
 • Uvedená práva je možné nastavit i hromadně, a to:
  • jednomu uživateli/roli pro všechny přehledy – v přehledu Uživatelé/Role volbou Definice práv, Další povolit/Další zakázat,
  • více uživatelům – v přehledu práv označit vybrané uživatele, Akce, Zobrazení práv, Přehled a zde hromadné změny.
 • Práva je možné nastavit i na definované přehledy.
 • Byly doplněny 2 nové typy databází – archivní a cvičná.
 • Archivní databáze neumožňuje zadávat nové záznamy, opravu existujících a mazání. Cvičná databáze obsahuje plnou funkcionalitu, má však jistá omezení:
  • na tiskových výstupech je vodoznak TEST a název produktu s číslem verze,
  • nelze exportovat definice (sestavy, nástroje přizpůsobení atd.),
  • je zablokováno rozkopírování dat,
  • je zablokována veškerá elektronická komunikace (Účetnictví, Cla, Mzdy).

Všechny změny verze naleznete podrobně popsané na webu HELIOS zde.

Pohodovou práci se systémem HELIOS Orange přeje 

Tým HELIOS Orange

PC HELP, a.s.