1. Úvodní stránka
  2. Aktuálně
  3. Aktuality
  4. Proběhlo Setkání našich zákazníků HELIOS iNuvio 2022

Proběhlo Setkání našich zákazníků HELIOS iNuvio 2022

Desítky našich zákazníků se zúčastnili dne 19. 10. 2022 akce Setkání zákazníků HELIOS iNuvio 2022, kterou pořádala naše společnost PC HELP, a.s.

Setkání jsme uspořádali v příjemném neformálním prostředí Farmy Tasov.

Farma Tasov Setkani 1 Farma Tasov Setkani 1.3 

Chtěli jsme tak zákazníkům den plný novinek a informací ze světa HELIOS a dalších nástrojů spestřit pěknou přírodou a vynikajícím rautem skutečných mistrů kuchařů Farmy Tasov. 

Farma Tasov Setkani 1.1 Farma Tasov Setkani 4.4

Farma Tasov Setkani 4.5 Farma Tasov Setkani 4.3

Protože se osobní setkání uskutečnilo po delší, vynucené, covidové pauze, bylo o to více nabito informacemi a byla to po dlouhé době opět příležitost k osobním diskuzím napříč obory.
Témata posledních let, zejména práce online, bezpečnost, cloud, se odrážela i v prezentacích jednotlivých produktů a služeb.

Našim zákazníkům jsme představili bezpečné řešení provozu ERP HELIOS iNuvio v cloudu - ERPORT
Směrem k bezpapírové kanceláři jsme zařadili do programu i prezentaci řešení DOCU-X od partnera SOCOS IT s.r.o. a také možnosti pokročilého reportingu v Business Intelligence pomocí nástroje Reporting.cz.
Dalším tématem byla nová generace PC HELP WMS pro efektivní práci s PDA terminály ve skladech s návazností na způsob, jak expedovat rychleji a s nulovou chybovostí pomocí Balíkobot.cz.

Farma Tasov Setkani 2 Farma Tasov Setkani 3.4

Prezentace jsme doplnili o další, velice zajímavé téma - E-learning. Řešení, které naše společnost PC HELP, a.s. rovněž dodává svým zákazníkům. Tento nástroj sice nesouvisí přímo s IS HELIOS, ale usoudili jsme, že v dnešní době, kdy se velká část firemních procesů přesouvá do online světa, je i tento proces pro firmy a jejich zaměstnance velmi důležitý. Tato prezentační část zahrnovala, kromě samotného představení elektronického vzdělávání LMS Moodle, také ukázky praktického využití v naší PC HELP HELIOS Academy - online vzdělávácí video portál pro uživatele HELIOS iNuvio. 

Farma Tasov Setkani 3 Farma Tasov Setkani 3.1


Věříme, že v nabitém programu si každý z účastníků našel část, která jej zaujala. Děkujeme všem zákazníkům za jejich účast a těšíme se na další setkání, které chceme uskutečnit v příštím roce, pokud nám tento plán nezhatí nějaká mimořádná situace. 

Děkujeme vám za vaši přízeň!

PC HELP, a.s.

Tým HELIOS iNuvio