Textilní průmysl

Textilní průmysl vyžaduje:

 • evidenci velkého množství variant jednoho produktu – velikost, barva, materiál
 • perfektní řízení technické přípravy výroby (TPV)
 • plánování materiálových potřeb výroby (MRP)
 • skladové hospodářství – čárové kódy, výrobní čísla a statistiky
 • organizaci sériové konfekční výroby i výroby oděvů na zakázku
 • kalkulační nástroje, vyhodnocování cen a nákladů, modelování, vazbu na normy a certifikáty, …

Textilní výroba svým charakterem odpovídá spojité (nepřetržité) výrobě typu V, kdy je počet finálních výrobků mnohem větší než počet nakupovaných materiálů, přičemž technologický postup bývá obvykle totožný. Důležitou roli vzhledem k spojitosti textilní výroby hraje také optimalizace seřizování strojů, která souvisí právě s variantností a efektivitou materiálových vstupů (tzv. závislé seřizování).

Informační systém HELIOS Orange pomáhá s organizací a kontrolou celého výrobního i obchodního procesu. Například je zdrojem i cílem dat pro aplikaci MajorShop (e-shop), která zajišťuje chod internetového obchodu (e-shop je v současnosti pro tento obor nezbytný), a to buď jako B2C pro koncové zákazníky, nebo jako B2B pro velkoodběratele.

Příklady oblastí, ve kterých pomáháme firmám z oboru textilního průmyslu díky softwaru HELIOS Orange:

 • použití čárových kódů materiálů a výrobních čísel (snadná dosledovatelnost použitých výrobních čísel rolí látek ve výrobcích)
 • zákaznické a výrobní varianty s plnou automatizací přípravné i vlastní výrobní fáze výroby
 • řízené sklady
 • manipulace s látkami (rolemi) prostřednictvím online čteček čárového kódu
 • podpora a evidence atestů vybraných materiálů
 • podpora pro automatizované zakládání variantních kmenových karet
 • uživatelské sloupce a číselníky pro podporu plánování a řízení výroby
 • možnost kapacitního a materiálového plánování před vytvořením výrobních příkazů
 • dlouhodobé blokace kapacit (projekty)
 • podpora operativního plánování ve výrobě
 • výpočet disponibilní kapacity výroby z oblasti lidských zdrojů
 • podpora optimalizace stříhání (sestavení a evidence náloží pro střih)
 • zjednodušené ovládání evidence výroby (automatizované hlášení operací)
 • podpora kooperací, zahraniční kooperace navázané na cla
 • číselníková podpora pro automatizovaný tisk návodů, průvodních listů a etiket
 • podpora pro generování objednávek na výrobky doposud nezadané do výroby
 • nestandardní kalkulace prodejních cen
 • řízení cenových akcí a slev
 • podpora optimální práce s balícími listy
 • evidence výroby vzorků

Reference:

altreva

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru