Správa nemovitostí

Správa nemovitostí vyžaduje:

 • evidence smluvních vztahů a poskytovaných služeb
 • evidence a vyhodnocování objektů (domy, byty, prostory, …)
 • přípravu rozúčtování nákladů na energie a služby
 • fakturace služeb

Správa nemovitostí je specializovaným oborovým řešením informačního systému HELIOS Orange. Je určena subjektům, které se zabývají správcovstvím nebytových či bytových prostor, ať už se jedná o řešení nájemní agendy nebo poskytování dalších souvisejících služeb.

Díky možnosti volného nastavení je řešení vhodné pro všechny druhy nemovitostí - domy, byty, obchody, technické budovy apod., které jsou v systému evidovány jako tzv. objekty. Objekty je možné evidovat ve strukturálních vazbách (např. dům – byt – místnost, …), což umožňuje logické rozpočítání nákladů a výnosů podle volitelných parametrů (m2, osoba, …).

K objektům prostorového typu (nemovitostem) je možné přiřazovat další vybavení podle potřeby – předměty, technická zařízení apod.

Vedle ekonomických údajů jsou u jednotlivých objektů v systému evidovány rovněž technické informace, které slouží např. k zajištění údržby objektů - ať už se jedná o běžné provozní zásahy nebo specializované revize technických zařízení, kalibrace měřidel spotřeb apod. Pro výkon těchto činností je možné stanovit odpovídající plány a následně evidovat patřičné dokumenty a protokoly.

V jednom systému jsou tak zabezpečeny všechny procesy a činnosti poskytovatele – od provozně technických přes obchodní až po účetní a obecně ekonomické.

S naším řešením získáte:

 • přehlednost evidencí - logické uspořádání informací o prostorách, jejich majitelích, nájemcích, smlouvách, údržbě apod.
 • volitelný rozsah zadávání - možnost pracovat s kompletními a detailními informacemi nebo pouze základní evidencí (pro menší správce)
 • snadné vyhledávání informací - vícenásobné filtrování, vlastní uživatelské sestavy, nastavitelné parametry vyhledávání
 • spolupráci s jinými agendami - možnost využít další moduly a funkce celopodnikového informačního systému HELIOS Orange, nejen v souvislosti se správou nemovitostí, bez migrací dat a dodatečného softwarového propojování
 • příjemné uživatelské prostředí - jednoduché ovládání, stejné principy ve všech agendách, srozumitelná navigace a podrobná nápověda

Příklady oblastí, ve kterých pomáháme firmám z oboru maloobchodu a velkoobchodu díky softwaru HELIOS Orange:

 • nájemní případy, smlouvy
 • různé druhy nájmů (dle plochy, dle osob, paušální)
 • evidence podlahových ploch, vybavení prostor, osazení měřidly
 • osazení měřidly spotřeb energií - sledování naměřených hodnot jejich odvozené přepočty a kontroly
 • ceníky služeb a energií s více úrovněmi a volitelnou časovou platností
 • platební kalendáře (zálohové listy), cenové dodatky smluv
 • zpracování a hromadné generování nedaňových a daňových záloh, dílčích plnění a výsledných vyúčtování (s vazbou na naměřené hodnoty)
 • hromadné automatické párování přijatých plateb (banka, pokladna, SIPO)
 • sledování salda nezaplacených záloh a salda vystavených faktur
 • výpočet hodnot ke kalkulačnímu datu, výpočet fakturačních hodnot k datu fakturace, možnost nastavení vlastních fakturačních vzorců
 • detailní rozpad nákladů a výnosů, jejich rozúčtování/přeúčtování, práce s dohadnými položkami
 • možnost poskytnutí informací pro koncové zákazníky pomocí webového rozhraní (zákaznický webový portál)

Přidaná hodnota

Máte speciální požadavky a už teď víte, že budete potřebovat pro svou činnost individuální úpravy? Systém přizpůsobíme tak, aby Vám vyhovoval. A pokud to nebude stačit, vytvoříme zcela nové funkce podle Vašeho zadání. Napište nám to do formuláře níže (v patičce stránky), anebo kontaktujte přímo našeho kolegu Tomáše Krumphanzla.

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru