Potravinářský průmysl

Potravinářská výroba vyžaduje:

 • rychlé reakce na požadavky zákazníků
 • plnění přísných kritérií spotřebitelů i odběratelů
 • přesné kalkulace a statistiky ekonomické úspěšnosti produktu
 • sledování kvality produktů
 • propojení výrobních a prodejních sekcí s evidencí údajů z nich

Potravinářství je nejpřísněji střeženým a legislativně nejvíce usměrňovaným druhem výroby. Jedná se především o striktní normy a hygienické podmínky, kontrolu kvality na vstupu i výstupu, sledovatelnost šarží (trasování), uvádění informací na obalech (skladbové, nutriční a záruční) apod.

Zpracovatelská i obchodní část potravinářské branže se vyznačuje mnoha specifiky, například nelze přesně naplánovat vyrobené množství z důvodu nekonstantního průběhu dějů či reakcí vstupních látek.

Státní organizace kladou důraz na kvalitu výrobku a obchodní řetězce zase na co nejnižší cenu a okamžitou reakci na požadavky trhu. Informační systém HELIOS Orange průběžně vyhodnocuje veškerá data, která poskytují zadavateli celkový přehled a podklady pro vyjednávání s odběrateli.

Příklady oblastí, ve kterých pomáháme firmám z oboru potravinářské výroby díky softwaru HELIOS Orange:

 • komunikace s obchodními řetězci (EDI, EAN 128)
 • přehledné a důsledné sledování šarží
 • podrobné specifikace vstupních materiálů
 • nutriční hodnoty a záruční doby u výrobků
 • uplatnění přísných norem a atestů ve výrobě a logistice
 • zpracování receptur
 • změnové řízení (optimalizace výrobního příkazu)
 • řízení cenových akcí a slev
 • evidence stálých objednávek s postupným upřesňováním
 • kalkulace, manažerské přehledy a statistiky prodejů v různém členění
 • plánování požadavků na výrobu a plánování potřeb surovin
 • kvalitní řízení neshod
 • řízené sklady (PDA)
 • evidence údržby a provozu zařízení a linek
 • centrální řízení nákupu surovin
 • evidence a vyhodnocení dodavatelů dle potřeb daných normami

Reference:

tipafrost

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru