Ostatní služby

Ostatní služby 

HELIOS Orange úspěšně využívají také společnosti poskytující technické služby v těchto oborech:

 • inženýrská činnost
 • IT služby
 • slaboproud a silnoproud
 • bezpečnostní služby
 • služby pro energetiku

Služby v inženýrských oblastech vyžadují:

 • řízení zakázek či projektů
 • provázanou evidenci dokladů
 • přesně definované vazby položek k úkonům
 • propojení datové komunikace s reálným výkazem práce

Většina firem, které poskytují služby v technických oblastech, má společné jádro procesů bez ohledu na oblast působení. Jsou jimi poradenská a projekční činnost, dodávky pro stavebnictví, energetiku a průmysl, zakázková činnost apod.

Informační systém HELIOS Orange zjednodušuje řízení zakázek či projektů, protože organizuje s nimi spojenou agendu - evidence nabídkových řízení, kalkulace projektů, evidence průběhu zakázky (včetně odpracovaného času a spotřebovaného materiálu), reklamace a servis, jednání s dodavateli/partnery/zákazníky, vyhodnocování zakázek či průběžných výnosů apod. 

Každá služba má svá specifika, která zahrnujeme do informačního systému. Může se jednat o speciální normy či předpisy (elektro, energo), zakomponování agendy pro poradenství HelpDesk (IT služby), individuální vnitropodnikové projekty (dodávky pro energetiku) nebo napojení na specializované SW a HW vybavení (inženýrská činnost, bezpečnostní agentury, apod.)

Příklady oblastí, ve kterých pomáháme firmám, které poskytují služby inženýrským oblastem díky softwaru HELIOS Orange:

 • zakázky a jejich vyhodnocení
 • sledování zádržného a pozastávek na zakázkách
 • projektové řízení
 • vykazování práce na zakázky
 • dokumentace k zakázkám
 • rozpouštění režií
 • podrobná evidence nabídkového řízení
 • evidence průběhu zakázky
 • reklamace a servis
 • rezervace zdrojů, kapacit (personálních a nepersonálních) a materiálu
 • manažerské sestavy a přehledy

Reference:

oaza-net copy tipa-telekom orgrez

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru