Lisování plastů

Výroba plastů (lisování) vyžaduje:

 • kvalitně řešenou logistiku
 • EDI komunikaci - výměnu dat se softwary dodavatelských i odběratelských obchodních partnerů
 • napojení vstřikolisů na informační systém a sledování jejich parametrů
 • správu a údržbu strojů podle přísně daných pravidel
 • plynulý chod organizované výroby
 • komunikaci s podpůrnými výrobními aplikacemi (MES, APS)

Pro výrobu plastů je charakteristická hromadná výroba a produkce velkého množství jednoho typu výrobku, přičemž jakákoliv změna v procesu výroby není snadná a je finančně náročná. I drobné poruchy strojů nebo výpadky přísunu materiálu mohou mít citelný dopad na výsledný produkt.

Informační systém HELIOS Orange zajišťuje plastikářské výrobě kvalitní logistiku (JIT dodávky, EDI komunikace, sběr dat pomocí čárových kódů, balení atd.) a propracovanou technickou přípravu výroby (zápočty přípravných časů, alternativní pracoviště, kapacitní plánování, opotřebení forem atd.).

Příklady oblastí, ve kterých pomáháme firmám z oboru plastikářské výroby díky softwaru HELIOS Orange:

 • řešení výrobních cyklů a násobností
 • správa a údržba forem
 • evidence granulátu
 • online odvádění výroby – propojení se stroji
 • přehledné sledování šarží
 • řízení výrobní dokumentace
 • evidence štítků a obalů
 • EDI komunikace
 • rámcové kontrakty a odvolávky
 • kapacitní plánování výroby včetně prognóz a obchodních výhledů
 • řízení kooperací
 • změnové řízení v TPV a ve výrobě
 • podpora řízení jakosti (napojení na specializované systémy kvality)
 • sběr dat z technologických zařízení
 • projektové řízení předvýrobních etap (podpora vývoje)
 • výdejna a půjčovna nářadí
 • optimalizace skladových zásob
 • řízené sklady (PDA)

Reference:

ipc-plast lisovna-plastu-vm

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru