Elektrotechnický průmysl

Elektrotechnický průmysl vyžaduje:

 • automatické generování požadavků na nákup i na výrobu
 • definici technologického postupu pro každý dílec ve výrobě
 • použití čárových kódů (EAN) ve výrobě i na skladě – snížení chybovosti a zvýšení produktivity práce
 • tvorbu nabídkové dokumentace pro jednání s odběrateli
 • plánování materiálových potřeb výroby (MRP)

Elektrotechnický průmysl charakterizuje vysoký podíl přidané hodnoty a neustále se zvyšující tlak na produktivitu práce. Velký důraz se také klade na plánování výroby a kvalitní přípravu dat (strukturované kusovníky s různě hlubokou úrovní vnoření, přísné měření kvality atd.)

Informační systém HELIOS Orange se přizpůsobuje oběma typům elektrotechnické výroby – slaboproudu i silnoproudu. Zajišťuje hladkou komunikaci výrobních modulů ERP systému s elektrotechnickými CAD systémy (ORCAD, PROTEL, PADS, SOLID EDGE apod.). CAD softwary umí exportovat a importovat data pomocí formátů txt, xml, xls atd., jejichž čtení HELIOS podporuje.

Příklady oblastí, ve kterých pomáháme firmám z oboru elektrotechnického průmyslu díky softwaru HELIOS Orange:

 • technická příprava výroby (včetně propojení na CAD systémy)
 • varianty a alternativy výrobků elektrotechnického odvětví
 • výdejna a půjčovna nářadí
 • změnové řízení v TPV a ve výrobě
 • přehledné sledování šarží
 • variantní možnosti kalkulace cen
 • řízení kooperací
 • optimalizace skladových zásob
 • evidence skladu pomocí PDA, čteček EAN
 • MRP plánování zdrojů
 • kapacitní plánování výroby včetně prognóz a obchodních výhledů
 • sledování nedokončené výroby
 • evidence výroby včetně zmetků pomocí terminálů a dotykových displejů
 • servis zařízení a nářadí
 • podpora řízení jakosti (napojení na specializované systémy jakosti)
 • sběr dat z technologických zařízení
 • projektové řízení předvýrobních etap (podpora vývoje)
 • sledování a vyhodnocování zakázek z obchodního hlediska

Reference:

TT-klavesnice aki-electronic alfa-in filak

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru