Doprava, přeprava a spedice

Doprava, přeprava a spedice vyžadují:

 • kontinuální přehled o cestě vozidla
 • logické plánování jízd pomocí rezervačního systému
 • technický deník, který sleduje technický stav vozidla (výměna oleje, provedení STK, kontrola hydrauliky) a upozorňuje na problémy
 • ekonomický provoz vozidel – např. záznamy o tankování v porovnání s normou
 • možnost vkládat veškeré záznamy o jízdě (stav tachometru a nádrže, výkonnost vozidla, finanční náklady spojené s cestou) do systému
 • kontrolu nad fakturami, cestovními náhradami, daněmi a pojistnými událostmi

Náš systém nabízí řešení pro firmy:

 • zajišťující dopravu ostatním firmám
 • využívající nákladní a osobní vozidla pro své účely
 • zajišťující přepravu celokamionových i kusových zásilek
 • nabízející pozemní, letecké i námořní zásilky

Doprava, přeprava a spedice je charakteristická nepřetržitým procesem přepravy a nerovnoměrným rozložením aktivit čase i prostoru v závislosti na poptávce trhu, což s sebou přináší problémy s kapacitou dopravních prostředků a dopravních spojení. Systém HELIOS Orange zpracovává široké škály formulářů pouze z jediného zdroje – ze zadání údajů o zásilce – což podstatně zjednodušuje administrativu.

Příklady oblastí, ve kterých pomáháme firmám z oboru dopravních služeb díky softwaru HELIOS Orange:

DOPRAVA

 • plánování jízd
 • evidence jízdních příkazů a stazek (záznam o provozu určitého vozidla)
 • sledování technického stavu a vybavení vozidla
 • sledování nákladů vozidel
 • faktury za výkony vozidel
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • silniční daň
 • sledování pojistných událostí
 • dodací podmínky INCOTERMS
 • zpracování platebních karet
 • podklady pro mzdy tvořené automatem ze zaevidovaných stazek
 • výpočet spotřeby PHM vozidla za vybraná období

SPEDICE

 • evidence celokamiónových přeprav
 • zpracování objednávek a fakturace u celokamiónové přepravy
 • sledování výkonů vozidel
 • evidence pravidelných přeprav
 • evidence kusových zásilek
 • fakturace jednotlivých úseků zásilky pro konkrétního dopravce
 • evidence povolení
 • kalkulační vzorce (relační zóny, maticové sazebníky)

Reference:

TFY trans-spedit

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru