Chemický průmysl a kosmetika

Chemický průmysl a kosmetika vyžadují:

 • plnění přísných norem
 • kontrolu bezpečnosti práce s agresivními chemikáliemi (hořlavé nebo výbušné látky, leptadla, toxické látky, jedovaté plyny)
 • kompletní informace o obsahu výrobků a technologických postupech
 • skladovací a pracovní prostory odpovídající normám
 • sledování kvality produktů
 • propojení výrobních a prodejních sekcí, evidenci údajů a výsledků z nich

Chemický průmysl je z hlediska legislativy velice přísně usměrňovaným druhem výroby. Státní organizace i spotřebitelé kladou vysoké nároky na čistotu životního i pracovního prostředí, hygienu, přesné dodržování norem, sledovanost šarží (trasování) a expirací, evidenci a protokolování kontrolních měření apod.

Při práci s přírodními surovinami je obtížné plánování výstupů v poměru ke vstupům (ze stejných výstupních látek mohou vzniknout výstupní produkty rozdílných hodnot nebo rozdílné kvality).

Příklady oblastí, ve kterých pomáháme firmám z oboru chemického průmyslu a kosmetiky díky softwaru HELIOS Orange:

 • komunikace s obchodními řetězci (EDI, EAN 128)
 • přehledné a důsledné sledování šarží
 • podrobné specifikace vstupních materiálů
 • sledování nebezpečných látek
 • uplatnění přísných norem a atestů ve výrobě a logistice
 • zpracování receptur, přesná technologie výroby
 • řízení cenových akcí a slev
 • evidence stálých objednávek s postupným upřesňováním
 • kalkulace a manažerské přehledy
 • plánování požadavků na výrobu a plánování potřeb surovin
 • kvalitní řízení neshod
 • řízené sklady (PDA)
 • evidence údržby a provozu zařízení a linek
 • centrální řízení nákupu surovin
 • evidence a vyhodnocení dodavatelů dle potřeb daných normami

Vyjádření zákazníka:

ALPA, a. s.

alpa„Za sebe si na systému HELIOS Orange nejvíce cením jeho rychlých filtrů, které fungují výborně a umožňují i mít přehled podle aktuálních a stále se měnících potřeb.”

Ing. Pavel Smažil, vedoucí obchodního úseku

pdfPřípadová studie HELIOS Orange ve společnosti ALPA

 Reference:

alpa

 

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru