1. Úvodní stránka
 2. Novinky
 3. Aktuality
 4. HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2023.0300

HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2023.0300

Březnová verze IS HELIOS iNuvio přinesla opět řadu novinek a vylepšení. My vám nyní představíme ty nejvýznamnější.

 Obecné

 • Při stahování nové verze HELIOSu přes HELIOS Store je nyní možné nastavit, aby se neprováděla záloha.
 • Od této verze je plně podporován provoz IS HELIOS iNuvio na MS SQL Server 2022.
 • Od této verze je také podporováno mailování přes OAuth2 pro MS 365.
 • K úkonům workflow lze nastavit Globální přirazení do hlavního okna. Takto nastavené úkony se zobrazují všem uživatelům.

Banka

 • Úprava akce Přenos saldokonta.
 • V definici atributů pro import je nyní nově možné použít vícekrát atribut Obratová částka.

Pokladna

 • Při účtování pokladních dokladů je nyní respektováno pořadí řádků v kontaci.
 • Dále v tomto modulu byly upraveny editory, filtrování a akce.

Majetek

 • V modulu Majetek byly převážně odstraněny chyby předchozích verzí.

Mzdy (CZ)

 • V případě, kdy si zákazník vypočetl a uzavřel mzdy za únor 2023 na starší verzi než 3.0.2023.0132, byla u zaměstnanců mladších 21 let kontrolována hranice 138 odpracovaných hodin a při překročení nebyla uplatněna sleva. V případě, že následně aktualizoval na verzi 3.0.2023.0132 či novější, kde se již hranice 138 hodin pro osoby mladší 21 let nezohledňuje, a v únoru vstoupil do přehledu Sleva na pojistném – výpočet, došlo k opětovnému přepočítány slevy. Tím pádem se mohou lišit aktuální výstupy s tím, co bylo odesláno na ČSSZ. 
  Pokud tato situace nastala, pro narovnání stavu je nutné u zaměstnanců mladších 21 let, u kterých byla překročena hranice 138 odpracovaných hodin, zrušit důvod slevy pro dané období.
 • K ročnímu zúčtování daně za rok 2022 je nově přidaná hranice pro hlídání darů na 30 %.
 • Byly upraveny některé tiskové formuláře.
 • Na základě nové metodiky byly provedeny úpravy ve statistické sestavě P1-04.

Fakturace

 • Byl upraven sloupec “Počet upomínek“ v přehledu Vydané faktury. Nově jsou započteny i upomínky vystavené ze Saldokonta. Nyní je na hlavičce dokladů skladů a fakturace nově atribut Plnění DPH, který byl doposud pouze na řadě dokladů.
 • Dále u tohoto modulu proběhla poměrně rozsáhlá oprava chyb předchozích verzí.

Sklady, nákup a prodej

 • Byla provedena úprava chování akce Synchronizace sazeb DPH.
 • Bylo doplněno nové nastavení do akce Ceníky všech položek nad přehledem Kmenové karty.
 • Dále byly, stejně jako v ostatních modulech, opraveny chyby předchozích verzí.

Projektové řízení

 • Definovat Zodpovědného pracovníka je nyní možné stejně jako pro etapy a projekty, tak i pro úlohy.
 • Vybrané úlohy je možné vyřadit z kalkulací plánovaných nebo skutečných nákladů nebo výnosů.
 • Ve vzorech úloh je možné zadávat Popis úlohy.

Výroba

 • Při generování výdejky materiálů a polotovarů v přehledu Evidence výrobních operací přibylo nové nastavení – Respektovat existující evidenci.
 • V rámci funkce Generování vydaných objednávek je nyní možné nastavit kumulaci množství k určitému dni v týdnu.

Doprava

 • Byla rozšířena konfigurace generování pokladních dokladů z dopravy o nové parametry, jimiž je účet pro kapesné a parametrizace oddělení stravného a kapesného pro případ, že nebudou uvedeny účty.

Celní případy

 • Byly rozšířeny možnosti pro automatické odesílání emailů při změně stavu. K emailové adrese lze přidat stav, při kterém má být adresa použita.
 • V tomto modulu byly dále přidány a vylepšeny kontroly hodnot.


Popis všech novinek a oprav chyb předchozích verzí naleznete ZDE.

Tým HELIOS iNuvio

PC HELP, a.s.