1. Úvodní stránka
 2. Novinky
 3. Aktuality
 4. HELIOS iNuvio - poslední novinky roku 2022 - verze 3.2022.1204

HELIOS iNuvio - poslední novinky roku 2022 - verze 3.2022.1204

Poslední vydaná verze IS HELIOS iNuvio roku 2022 obsahovala řadu novinek a vylepšení. Pojďme si představit ty nejzásadnější…

Obecné

 • Notifikační předpis je nyní možné nastavit i v interních komentářích.
 • Barevný podklad hlavního menu aplikace pro vzhled High Contrast je změněn.
 • V nastavení filtrace tabulek je přidaná nová volba Uplatnění podmínky.
 • Do přehledu Uživatelské sloupce byla doplněna akce Hromadné změny.
 • Pokud má uživatel nepřečtené notifikace, po spuštění HELIOSu, se mu nově v pravé horní části hlavního okna, u ikony komentářů, zobrazí bublina s textem “Máte nepřečtené notifikace...”
 • Dále proběhla poměrně rozsáhlá oprava chyb předchozích verzí, a to i napříč jednotlivými moduly.

Účetnictví

 • Samozřejmostí pro modul účetnictví bylo doplnění daňového kalendáře CZ na rok 2023.
 • Dále modul Účetnictví získal zcela NOVOU FUNKCIONALITU, a to Automatický import kurzovních lístků. Tato funkcionalita má za úkol zautomatizovat (po prvotním nastavení) celý proces importů kurzovních lístků.

Banka

 • V Bankovních výpisech a Automatických přiřazení úhrad bylo upraveno dohledávání dle účelu platby v přijatých i vydaných dobropisech.
 • Upraveno bylo i přednabízení měny na nových bankovních spojeních.
 • V editoru pro generování nového platebního příkazu z fakturace přibyl nový atribut Převzít datum splatnosti z dokladu.

Pokladní prodej

 • V pokladním prodeji přibyla zcela nová akce Storno účtenky bez prodejky. Slouží ke stornování dokladů, ke kterým neexistuje prodejka.
 • Do položek prodejky byly doplněny sloupce, které zobrazují částku recyklačního poplatku s DPH.

Fakturace

 • Modul Fakturace se dočkal akce Hromadné uvolnění zádržného.
 • V přehledu faktur je nově možné zobrazit údaje o kategorii organizace (v HELIOSu jako Název kategorie organizace).
 • V modulu Fakturace dále proběhla poměrně rozsáhlá oprava chyb předchozích verzí.

Mzdy

 • Opraveny chyby předchozích verzí.
 • Do modulu Mzdy byly zapracovány legislativní změny s platností od ledna a února 2023.
 • Byl upraven výpočet alikvótní části roční/pololetní odměny pro účely výpočtu PHV v měsíci, ve kterém zaměstnanec čerpá náhradní volno z Konta přesčasů typu B.
 • Byl upraven výpočet dnů nároku na stravné.
 • Úpravami prošlo několik formulářů v Ročních sestavách.
 • Řada novinek byla nyní výrobcem zapracována i do Mezd SK.

Evidence pošty

 • Zde bylo přidáno mnoho funkcí k Datovým schránkám.

Intrastat

 • Od 1. 1. 2023 HELIOS umí kontrolovat při odeslání výkazu Intrastat formát DIČ dle pravidel zemí EU.

Majetek

 • “Dohledat pohyb vyřazení” je nové zatržítko, které naleznete v editoru pro vyřazení majetku přes akci Vyřazení / KM Vyřazení.
 • Dále byly opraveny chyby předchozích verzí v účtování majetku.

Sklady

 • Akci Výrobní čísla nad položkami došlé objednávky lze nyní spustit rychle pomocí jednoho tlačítka na klávesnici, a sice F9.
 • Nový atribut “Automaticky realizovat” se objevil v editoru výdejky a výdejky v evidenční ceně.
 • Byla doplněna nová kontrola pro inventurní doklady vygenerované pro finanční inventuru, která nedovoluje uživateli realizovat inventurní příjemku, dokud se nezrealizuje inventurní výdejka.

CRM

 • Do poptaných i nabídnutých položek přibylo nové pole Číslo zakázky s vazbou na číselník Zakázky. Zadaná hodnota v poptávaných položkách se přenáší do nabídnutých položek.
 • Zcela nové kontroly byly doplněny k poptávkám vydaným, a to akce Akceptace dodavatele nad přehledem Nabídnuté položky a akce Generuj vydané objednávky nad přehledem Nabídnuté položky.

Seznam všech novinek verze 3.2022.1204, spolu s podrobným popisem naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů či požadavků nás neváhejte kontaktovat.

Tým HELIOS iNuvio, PC HELP, a.s.