1. Úvodní stránka
 2. Novinky
 3. Aktuality
 4. HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2022.0902

HELIOS iNuvio - novinky - verze 3.0.2022.0902

Přinášíme vám ty nejdůležitější novinky IS HELIOS iNuvio, které obsahuje verze vydaná v měsíci září roku 2022. Rovněž bychom Vás chtěli upozornit, že HELIOS iNuvio nepůjde od březnové verze (3.0.2022.0300) spustit na SQL serverech s verzí nižší než SQL Server 2016.

 

Nejdůležitější změny:

Banka

 • přidán „Oddělovač“ – umožňuje oddělit přenášené atributy pro Účel platby na platebních příkazech (pro tyto účely lze použít znaky plus (+), čárku (,), nebo středník (;)
 • pro hromadné doplnění dimenzí byla přidána akce „Hromadné změny“
 • přidáno právo pro akci „Účtování“ u firemních platebních karet
 • nově provedeny úpravy „Definovaných importů“ a „Bankovních výpisů“
 • přidány atributy „Změna“ a „Datum změny“ v „Nastav“ u přehledů řádků bankovního výpisu
 • úprava tvorby textů v „Platebních příkazech“, zamezení zkracování textů v „Účelu platby"

Business Intelligence

 • pro „Reporting.cz“ je před vlastním exportem umožněno spuštění uživatelské procedury s parametrem pro účetní období

Celní případy

 • stav deklarace – vyplněním přidaného atributu „E-mailový profil“ a přiřazením k určité deklaraci, bude mít tento atribut před nastaveným profilem v „Uživatelských konstantách“ přednost
 • délka popisu zboží byla pro „ECS vývoz“ upravena na max. 600 znaků
 • konstanta u prefixu TL2 je rozšířena na 11 znaků
 • umožněna úprava atributů doplňovaných do pole „Předmět“ emailu

CRM

 • rozšíření sloupce „Funkce“ pro „Vztahy kontaktních osob k organizaci“ ze 70 na 255 znaků
 • v případě výběru 1 položky u nabídnuté položky v „Poptávkách vydaných“ se automaticky otevře editor této nabídnuté položky

Doprava

 • pole „Cíl cesty“ bylo rozšířeno o tlačítko umožňující výběr záznamů KJ pořízených v historii
 • nové atributy v kartách „Silniční daně“ ovlivňující výpočet SD, pro rychlejší zadávání byla přidána akce „Hromadné změny“
 • přidána vazba na dokumenty pro deníky vozidel

Evidence pošty

 • pomocí fulltextového vyhledávání změněn způsob hledání datových schránek pomocí 3 polí: 
   1. pole „Hledaný text“
   2. pole „Typ subjektu“
   3. pole „Typ hledání“

Fakturace

 • upraveno zadání vlastního DIČ. Již nelze přes prokliknutí pole „…“, ale zadáním v číselníku organizací s návaznými informacemi
 • v přehledech „Faktury vydané“ a „Faktury přijaté“ je zobrazena nad těmito přehledy akce „Úhrada kartou“ a povolena i v případě, že v „Globálních konstantách“ není nastavení příznaku „Používat elektronickou evidenci tržeb“ s hodnotou „EET zapnuto“
 • u textových položek faktur je automaticky nastaven název příslušného účetního období
 • provedena úprava testování kurzového rozdílu na úhradě u číselníku účetních kódů – kdy je možno nabízet výběr účetního kódu
 • přidána volba „Do záhlaví a položek dokladu“ při vyplňování dodacího listu

Firemní aktivity

 • u nabídky MS Office v QMS byly doplněny tyto možnosti“ „Odeslat do kalendáře MS Outlook“ a „Odeslat pozvánky do MS Outlook“

Majetek

 • přidána možnost přednastavit, které pohyby se mají účtovat na záložce 2 „Typy majetku“ a to u daňových a účetních pohybů, opisů pohybů a u operativní evidence
 • zatržením v hromadných změnách je zajištěno, že se kontace přenese i do účetního pohybu, pokud má karta majetku nastaven opis pohybů DP-UP

Mzdy

 • nově je možno z přehledu „Dokument“ odpojit dokument nad přehledem „Zaměstnanci“ v jiném mzdovém dokumentu
 • do ELDP se již nenačítá pracovní neschopnost trvající i po ukončení pracovního poměru zaměstnance
 • u čistého měsíčního výdělku je pro PP dohodou provedena změna výpočtu
 • úprava výpočtu v případě necelého počtu hodin svátků
 • oprava v „Potvrzení o zdanitelných příjmech“
 • vyloučený poslední den nemoci v ELDP, který byl odpracován, se nově nezapočítává do vyloučených dní
 • úprava formuláře „Žádost cizince o povolení k zaměstnání v ČR“ dle platné legislativy
 • provedeny opravy u nepravidelných kalendářů
 • předzpracování dle Evidence DNP – úprava hromadného seskupování pracovních neschopností
 • změny v tvorbě formulářů u přehledu „Mzdové údaje“
 • správný nárok na dovolenou je možno zobrazit i před roční uzávěrkou
 • do „Plánovaných změn“ nad přehledem „Mzdové údaje“ byla doplněna položka „Důvod ukončení PP“
 • úpravy formuláře „Potvrzení daň. zvýhodnění pro daňové přiznání“ (č. -1285)
 •  evidence DNP – přidán atribut „Izolace“
 •  oznámení o nástupu do zaměstnání 2022
 •  „Roční zúčtování daně“ – oprava chybného chování klávesy Tabulátor
 •  změna v definici personálních složek – přidán nový typ „Položka“
 •  doplněny sbalovací šipky seznamu „Částky“
 •  provedení změn v kopii řady pokladny
 •  úprava chování polí v editoru pokladních dokladů

Personalistika

 •  změna v definici personálních složek – přidán nový typ „Položka“

Pokladna

 •  doplněny sbalovací šipky seznamu „Částky“
 •  provedení změn v kopii řady pokladny
 •  úprava chování polí v editoru pokladních dokladů

Pokladní prodej

 •   přidána tlačítka úhrady pro zbývající částku
 •   storno účtenky – provedena úprava textu
 •   při přechodu mezi částkami byla navýšena rychlost zápisu
 •   možnost výběru informací u položek a hlaviček prodejek voucherů
 •   u haléřových doplatků byla provedena úprava zobrazení částky

Projektové řízení

 •   závislosti mezi úlohami – implementace kontrol
 •   z rozpracovanosti projektu je nyní umožněno vyvedení nákladů

QMS systém řízení kvality

 •   logování sloupců v tabulce „Kontrolní plány“
 •   číslo zakázky – je možno přidat vazbu
 •   upravena záložka „Řízená dokumentace“
 •   přidány nové akce pro „Kontrolní plány“
 •   v analýze FMEA je nyní zobrazováno platné číslo tohoto dokumentu

Sklady, nákup, prodej

 •  doplněny definující sloupce (datum pořízení, autor, datum změny, změnil)
 •  nový sloupec „Název 4“ pro „Návazné skupiny karet“
 •  možnost kopírování kmenových a skladových karet, příklad ZDE  
 • doplněna pole „Ekonomická měrná jednotka“ a „Základní marže“ do hromadných změn ve kmenové kartě
 • označení platné ceny v „Ceníku“ a „Návazných skupinách“
 •  lze nastavit „Lhůtu nastavení“ při zakládání nové kmenové karty
 •  „Přiřazení uživatelských editorů“ doplněno o možnost editace „Plnění úkolů“ v aktivitách QMS
 •  do ceníků položek byly doplněny údaje „Datum pořízení“ a „Datum změny“

Účetnictví

 •  provedena změna skriptu definice u 5 výkazů
 •  úprava „Rozkopírování daňových klíčů“
 •  zpřesněno stanovení kurzů u záporné faktury a přeplatku
 •  opravena kontrola hromadných změn v účetním deníku
 •  nová funkce – „Automatické účtování kurzovního rozdílu“
 •  při importování do účetního deníku je umožněno přidání vozidla
 •  PAP – aktualizace kontrol
 •  akce „Hromadné změny“ v přehledu „Výkazy a reporty“
 •  „Řízení výroby“ doplněno o přehled „Vizualizace výrobního závodu“
 • nová funkce "Aktualizace termínů na plánovaných výrobních příkazech" v kapacitním plánování
 • změny v označených záznamech inverzního kusovníku

Výkazy, finanční analýza

 • PAP – aktualizace kontrol
 • akce „Hromadné změny“ v přehledu „Výkazy a reporty“

Výroba

 • „Řízení výroby“ doplněno o přehled „Vizualizace výrobního závodu“
 • nová funkce "Aktualizace termínů na plánovaných výrobních příkazech" v kapacitním plánování
 • změny v označených záznamech inverzního kusovníku

Veškeré informace s kompletním seznamem změn naleznete ZDE

V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat.

Tým HELIOS iNuvio, PC HELP, a.s.