1. Úvodní stránka
  2. Novinky
  3. Školení
  4. PC HELP HELIOS Academy - online kurzy

PC HELP HELIOS Academy - online kurzy

Školením různých pracovních úrovní na informační systémy se zabýváme již řadu let. Ze zkušeností tedy víme, že někomu stačí vysvětlit postup práce s IS 1x, jinému třeba i 10x než si daný proces v systému osvojí. 

 V dnešní době, kdy je vyvíjen tlak na všechny aspekty našich životů, bychom vám chtěli alespoň v pracovních procesech trošku ulehčit vaše fungování.

pc help helios academy banner

Nejspíše se shodneme na tom, že základem dobře fungující firmy jsou kompetentní a spokojení lidé, kteří svou práci opravdu umí a dělají ji rádi.

Aby bylo možné svou profesi vykonávat co nejlépe, nestačí znát pouze svou profesi, ale je také naprosto nezbytná dobrá znalost informačního systému v rámci svých pracovních povinností. Jedno bez druhého nedává příliš smysl a vede k frustraci zaměstnance a jeho neefektivitě.

Uveďme si příklad: Máte báječnou paní účetní, která má účetní legislativu v malíčku, je pečlivá a pracovitá, ve svém oboru se neustále vzdělává, ale… je zde jedno velké ALE: nemá dostatečné informace a znalosti v rámci informačního systému určeného právě pro účetnictví vaší firmy. Je tedy frustrovaná, že neví, co má kde správně udělat, hodiny svého času tráví tím, že se snaží zjistit, jak má danou věc zanést do systému. Někdy přijde na to, jak daný úkon provést, jindy nikoliv. Nejen že pak mohou nastávat chyby v účetních záznamech, není si jistá svou prací, a to vše vede k tomu, že informační systém začne obcházet různými excelovými tabulkami, informacemi na papíru atd. Není divu, že je z takové práce vyčerpaná a navíc, bohužel, její práce není efektivní, i když je ve svém oboru skvělou účetní. Zmíněné pomocné nástroje jsou pak obrovským krokem zpět do doby, kdy informační systémy zdaleka neuměly to, co nyní. Navíc není v konfliktu jen její práce s požadavky firmy, ale i výstupy pak mohou nést chyby nebo nespokojenost vedení firmy ke způsobu evidence účetnictví. Jistě si lze snadno domyslet, jak tento příběh může SKONČIT…

Dobrá zpráva je, že všechno může být jinak: máte báječnou paní účetní, která má účetní legislativu v malíčku, je pečlivá a pracovitá, ve svém oboru se neustále vzdělává, a teď pozor – není zde žádné ALE. PROTOŽE měla možnost se zaškolit, takže informační systém umí ovládat, a konečně, nemá potřebu vést jakoukoli další evidenci mimo informační systém. Je tedy v klidu, její práce je efektivní a ve zbývajícím čase se může věnovat i jiným pracovním povinnostem, stíhá vše zadané a zvládne se ještě sebevzdělávat, protože v této profesi se legislativa v podstatě neustále vyvíjí a mění. Z práce jde s čistou hlavou, po nocích nemusí dodělávat to, co v práci nestihla. Také zde lze snadno domyslet, jak příběh může skončit, nebo spíše POKRAČOVAT…

Každý člověk je unikátní a zaslouží si šanci svou profesi vykonávat poctivě a správně. Čemuž mnohdy brání právě nedostatečná znalost informačního systému, kdy je nový zaměstnanec mnohdy vhozen do vody bez řádného proškolení. My si takové břímě uvědomujeme, a proto jsme vytvořili program PC HELP HELIOS Academy, kde je k dispozici více než 120 videí na různé části systému HELIOS iNuvio. Každý zaměstnanec (uživatel IS HELIOS iNuvio) si tak zvolí kurz potřebný právě pro jeho pracovní zařazení a navíc si video může projít opakovaně, aby nabyl všechny potřebné znalosti a byl si jistý, že postupům v systému porozuměl. Zároveň to vede k samostatnosti a osobní zodpovědnosti daného zaměstnance, bez zatěžování svých kolegů nebo vedení firmy.

Naše kurzy jsou určeny pro různé procesy a tedy jsou vhodné nejen pro řadové zaměstnance, ale mají co nabídnout i manažerům či managementu. Setkáváme se i s, řekněme, obvyklým nešvarem ve firmách, kdy je nový zaměstnanec školen pouze od kolegy, kterého nahrazuje nebo jiného zaměstnance, který už se systémem pracuje. A pokud nedochází k proškolování zaměstnanců průběžně v čase, může zde nastat i dost častý problém, kdy se předává chybný nebo již neplatný postup, protože prostě zaměstnanec neví, že už došlo k vývoji systému. Mnohdy se tak táhne špatné zavádění informací do systémů, složitě se v systému „kličkuje, aby tam informace vůbec dostali“, protože žijí v přesvědčení, že "Takto se to dělá a jinak to nejde.“ nebo „Informační systém to neumí. Nevím, z jakého důvodu to se to takto dělá, předávám ti informaci, kterou jsem sám kdysi dostal…". Toto vše vede k chybovosti, neefektivitě zaměstnanců a frustraci, že je systém k ničemu.

Doba je náročná, mnoho firemních procesů je plně online, zaměstnanci jsou často přetíženi, časová náročnost na některé procesy se prodlužuje, protože zákonné administrativy přibývá, mnoho činností je převedeno do elektronické komunikace, a ne všechny firmy si s tím vždy ví rady. Ano, je to někdy boj. Proto se snažíme usnadnit a odlehčit alespoň tu část, jak si být jistý prací v IS HELIOS iNuvio. Kurzy jsou připraveny tak, aby se každý jednoduše zorientoval, mohl si zastavovat videa ve kterékoli pasáži, nebo se k nim vracet, aby si celý proces co nejlépe nastudoval a zbavil se napětí, jestli to či ono dělá správně.  

Více informací o našich online kurzech PC HELP HELIOS Academy najdete v sekci ŠKOLENÍ ZDE

Úspěšnou práci se systémem HELIOS iNuvio vám přeje

Tým HELIOS iNuvio 

PC HELP, a.s.