1. Úvodní stránka
  2. Novinky
  3. Rady a tipy
  4. One Stop Shop (OSS): režim jednoho správního místa

One Stop Shop (OSS): režim jednoho správního místa

Elektronická platforma One Stop Shop (OSS) umožňuje od 1.7. 2021 odvádět DPH do všech zemí EU pouze přes jeden přístupový bod. Dodavatelům (zboží a služeb na dálku) do členských států EU tak odpadá nutnost registrace k DPH jednotlivě ve všech zemích EU, kde obchodují z České republiky. 

ERP systém HELIOS iNuvio i naše e-shopové řešení MajorShop jsou již na OSS komplet připraveni. V nich tedy bez problémů obsloužíte potřebné procesy k OSS na straně účetnictví pro odvádění daní v HELIOSu a výpočet DPH a přenos do účetnictví na straně e-shopu.

OSS je určen pro:

  • Poskytovatele služeb zákazníkům v EU
  • E-shopy odesílající zboží zákazníkům v EU
  • Provozovatele elektronického rozhraní (internetových tržišť)

Využití OSS je pouze pro odvod DPH v ČR u plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a zároveň u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (tedy členský stát spotřeby). Dodavatel (uživatel OSS) se zaregistruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU, tedy v ČR, ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

OSS není zákonnou povinností. Nicméně registrací do OSS odpadá dodavatelům povinnost registrovat se k DPH a odvádět jej podle místní legislativy v jiných členských státech EU. Pokud dodavatel není registrován v OSS a cena odeslaného zboží překročí v rámci EU 10 000 EUR, je pak nutno odvádět DPH v jednotlivých státech po zvláštní registraci.

Kdy uvažovat o OSS v režimu EU

V případě, že provozujete e-shop a odesíláte zboží do jiných členských států EU koncovým zákazníkům a celkový objem těchto plnění překročil limit 10 000 EUR v minulém nebo aktuálním kalendářním roce. V tom případě vzniká povinnost odvádět ze zboží nebo služeb DPH ve státě skutečné spotřeby (tj. místo plnění se nachází ve státě spotřebitele). Pokud dodavatel registraci přes OSS nemá, musí tak absolvovat při překročení limitu 10 000 EUR nastudování podmínek pro registraci k DPH zvlášť v každém členském státě a stejně tak následně plní povinnosti v jednotlivých členských státech EU.

Pravidla vešla v platnost 1. července 2021, registrace je možná kdykoli.

Více informací k registraci do OSS naleznete na daňovém portálu EPO (Elektronické služby Finanční správy České republiky).