1. Úvodní stránka
 2. Integrační řešení

Integrační řešení

Nadstavbové aplikace rozšiřující IS HELIOS iNuvio ve specifických oblastech, které nejsou standardní součástí systému. Jedná se o ověřená a výrobcem uznaná řešení, o jejich ž vývoj se postarali partneři IS HELIOS, o implementaci se vám postaráme my.

MajorShop

majorshop SQUARE

MajorShop iNuvio je moderní a kvalitní nástroj pro internetové obchodování (B2B i B2C), který je přímo napojen na informační systém HELIOS iNuvio.

Systém HELIOS iNuvio je zdrojem i cílem dat pro aplikaci MajorShop (e-shop). Jejich vzájemné propojení je možné rozšířit téměř na všechny moduly HELIOS iNuvio. Výchozím modulem je Skladové hospodářství a obchod, který zajišťuje základní chod e-shopu (objednávky, slevový systém, dokumenty, návazné doklady, organizace atd.). K oboustranně zabezpečeným (šifrovaným) přenosům veškerých dat ze systému do e-shopu a naopak, slouží klientská aplikace. MajorShop iNuvio zabezpečuje veškeré dnes běžně využívané funkce e-shopu.

 • Synchronizace dat s HELIOS iNuvio.
 • Napojení na platební brány i externí výdejní místa.
 • Možnost implementace libovolné grafiky.
 • Elektronická evidence tržeb.
 • Automatické exporty na zbožové vyhledávače.
 • Napojení na Google Analytics i další nástroje pro sledování návštěvníků i konverzí.

MajorShop je naše vlastní řešení. Více informací naleznete na produktovém webu www.majorshop.cz.

Půjčovna

Řešení zajišťuje přesné a přehledné řízení půjčovny

Půjčovna je určena například stavebním společnostem, kterým umožňuje vytvářet interní zápůjčky na jednotlivé stavby, nákladově je zatížit a zároveň mít detailní přehled o evidenci položek. Řešení je také určeno pro společnosti, které mají půjčování nářadí jako svou hlavní činnost. Tím přináší řešení Půjčovna ve spojitosti s informačním systémem HELIOS iNuvio silný nástroj na řízení všech procesů ve firmě.

 • Přesné a přehledné řízení půjčovny.
 • Externí, interní fakturace, mezifakturace.
 • Možnost předběžné kalkulace půjčení.
 • Snadná, variabilní tvorba ceníků a slev podle různých parametrů.
 • Automatické výpočty slev podle délky zápůjčky, podle organizací a různé kombinace výpočtu výsledné ceny.
 • Sledování vybraných a vrácených záloh na půjčení.
 • Fakturace opotřebení materiálů a dalších služeb mimo nájmu, např. náklady na čištění atd.
 • Možnost evidence a plánování požadavků na údržbu majetku, tj. plánovaná a neplánovaná údržba strojů a strojních zařízení, kalibrace měřících přístrojů atd.
 • Informování o blížícím se termínu kontroly.
 • Vyhodnocovací sestavy: sledování nákladů a výnosů z půjčování po položkách, skupinách, vyhodnocování půjčení (vytížení stroje) - kalendář fakturace, přehledy pohybů majetku dle různých kritérií.

pujcovna SQUARE

Balíkobot

balikobot SQUARE

Řešení pro expedici zásilek přímo ze systému HELIOS.

Konektor Balíkobot vyřeší komunikaci s přepravci za vás. Samozřejmostí je zachování nasmlouvaných cen mezi klientem a přepravní službou. Naše řešení aktuálně podporuje všechny přepravce, které nabízí Balíkobot (v současné době je to 22 přepravců – českých, slovenských, i celosvětových). Mezi více než 150 podporovanými službami přepravců jsou balíkové, paletové i listovní přepravy, odběrná místa a další. Každý klient si může Konektor Balíkobot nastavit dle svých potřeb a požadavků a tím si expedici maximálně zjednodušit.

 • Sledování stavu zásilky:
  • Vracení informací z webu dopravce přímo do HELIOSu.
  • Automatické vracení trackovacího linku na zásilku.
  • Funkce Track Status – automatické zjišťování stavu zásilky (doručeno, nedoručeno, stornováno a další).
 • Automatický přenos dobírek, variabilních symbolů i kontaktních údajů na adresáta.
 • Uzavírání denních dávek (odeslání dat do systému dopravce) a vrácení předávacích protokolů do HeO.
 • Expedice může být prováděna z výdejek, faktur nebo i bez vazby na doklad.
 • Funkce spojování dokladů umožní ušetřit náklady na expedici.
 • Štítky lze získávat jednotlivě nebo hromadně.
 • Vysoká variabilita nastavení (nastavení automatického tisku, generování vícekusových zásilek, zavírání procesních oken, generování hmotnosti zásilky a další).
 • Možnost doúpravy některých procesů na míru.

DOCU-X DMS

 

Řešení pro komplexní problematiku ukládání, správy a práce s elektronickými a naskenovanými dokumenty a datovými zprávami.

Díky tomuto systému je práce s dokumenty výrazně efektivnější a bezpečnější. Navíc zajišťuje řízení toku dokumentů (schvalovacích procesů) a úkolů. Nejčastěji zákazníci využívají DOCU-X DMS na správu a schvalování přijatých faktur, smluv, objednávek, dodacích listů, ISO dokumentace apod.

Každý dokument je popsán metadaty, podle nichž lze dokumenty efektivně vyhledávat, třídit nebo filtrovat. Velmi rychle najdete veškeré dokumenty, které potřebujete, a vyhnete se tak složitému vyhledávání v šanonech nebo v adresářích na počítači.

S modulem DOCU-X Workflow již nejsou v rámci schvalování dokumenty předávány v papírové podobě a nemusejí být neustále přenášeny. V DOCU-X je dostupná historie schvalování jednotlivých dokumentů. Stále tak máte přehled o tom, v jakém stavu schválení se konkrétní dokument aktuálně nachází, jakými kroky schválení již prošel, kdo a kdy jej vyřídil a s jakým výsledkem.

 • Bezpečné ukládání dokumentů.
 • Rychlé a efektivní vyhledávání.
 • Nástroj pro schvalování dokumentů.
 • Přístup k dokumentům přímo z informačního systému HELIOS.
 • Snížení nákladů na kopírování dokumentů.
 • Přehled o zpracování dokumentu.
 docu-x dms SQUARE

GATEMA MES

GATEMA MES SQUARE

Řešení určené pro online sběr dat pomocí standardních počítačů s LCD dotykovou obrazovkou.

Typickým příkladem použití navrhovaného řešení je evidence výrobních operací, případně vytváření skladových pohybů v reálném čase. Jedná se o jednoduchý a přehledný editor pro zadávání údajů. Pro přihlášení zaměstnance je možné využít snímače čipových bezkontaktních karet. Výhodou řešení je možnost bezpapírové evidence sběru dat ve výrobě i na skladech.

 • Pokročilé plánování výroby.
 • Odvádění práce pomocí čárových kódů.
 • Odvádění práce pomocí dotykových obrazovek.
 • Sběr dat ze strojů a jiných technologických zařízení v reálném čase.
 • Zavedení bezpapírové evidence ve výrobě.
 • Zajištění zpětné dosledovatelnosti (traceabilita).
 • Odpis materiálu v reálném čase, včetně šarží a výrobních čísel.
 • Značení výrobků, čárové kódy, VDA etikety.
 • Vyhodnocování klíčových výrobních ukazatelů.

GATEMA WMS

Řešení určené pro rychlé a efektivní provádění skladových operací, řízení skladů v online režimu pomocí mobilních terminálů.

Systém pro řízení skladů Gatema WMS představuje komplexní on-line řešení pro automatizaci evidence skladových procesů v nejrůznějších oborech podnikání. Rozsah použití je od malých skladů či provozů s jedním mobilním terminálem až po velká logistická centra s mnoha desítkami současně pracujících zařízení. Řešení je plně integrované se systémem HELIOS, se kterým on-line komunikuje pomocí Wifi, případně datových přenosů mobilních sítí.

 • Příjem, včetně návaznosti na objednávku nebo výrobní příkaz, kontrola příjmu
 • Výdej, včetně návaznosti na expediční příkaz nebo došlou objednávku, kontrola výdeje
 • Výdej materiálu do výroby dle kusovníku výrobního příkazu
 • Tracebilita
 • Evidence meziskladových převodek.
 • Podpora evidence výrobních čísel a šarží, včetně data expirace.
 • Evidence skladových pozic, navigace skladem
 • Inventura skladu.
 • Práce s fotodokumentací, podpisy
 • Možnost tisku přímo z terminálů
 • Podpora obchodníků – tvorba objednávek či expedičních příkazů v terénu, komunikace s ARES, kontaktní jednání
 • Možnost práce s různými koncovými zařízeními (terminály, tablety, dotyková PC)
 gatema wms SQUARE

DOCU-X OCR

docu x SQUARE

Systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů.

Díky DOCU-X OCR odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat do systému HELIOS. Nejčastěji zákazníci využívají DOCU-X OCR na vytěžování dat z přijatých faktur, objednávek, dodacích listů a formulářů. Integrace se systémem HELIOS umožňuje automatické založení záznamu (např. faktury). Tímto odpadá nejen přepisování informací, ale také manuální vytváření záznamů a přiřazování dokumentů.

Díky učícímu se algoritmu můžete vytěžovat libovolné typy dokumentů, např. faktury, objednávky, dodací listy, průvodky apod. Systém je schopen naučit se vytěžovat data z jakýchkoliv strukturovaných a polostrukturovaných dokumentů.

 • automatizace vstupů dat a dokumentů do firmy
 • úspora času při přepisování dat z dokumentů
 • snížení chybovosti přepsaných dat díky automatickým kontrolám
 • automatické založení faktury přímo do systému HELIOS
 • vytěžování libovolných typů dokumentů – faktury, objednávky, dodací listy, průvodky

EDI pro HELIOS

EDI pro HELIOS je komplexní řešení pro elektronickou výměnu dat (EDI) mezi obchodními partnery.

Umožňuje výměnu dat nezávisle na edi standardu a způsobu komunikace. Nemusíte tedy řešit, jestli si vyměňujete data v normě EDIFACT, VDA nebo jiné a nemusíte řešit ani komunikační protokol pro zasílání dat. Řešení je určené pro všechny společnosti bez ohledu na oblast podnikání. Využijí ho výrobní, obchodní i logistické společnosti, dodavatelé automobilového a spotřebního průmyslu, tedy všichni, kdo mají pravidelné opakující se dodávky svého výrobního sortimentu. Řešení je nezávislé na softwaru obchodního partnera a na způsobu komunikace.

 • Klíčové funkce
 • Odstranění chybovosti
 • Rychlost zpracování
 • Garance doručení/příjmu dokumentu
 • Snížení administrativních nákladů
 • Kompletní servis ze strany dodavatele HELIOSu

edi SQUARE

 

WORKFLOW

workflow SQUARE 

Řešení je vytvořeno pro potřeby zefektivnění schvalovacích procesů při práci s dokumenty a úkoly.

Automatizuje práci více lidí, které je potřeba koordinovat. Workflow je určeno na řízení informací v organizaci.

 • Snížení chybovosti automatickým vznikem Workflow na základě systémových parametrů.
 • Výrazné zrychlení procesu Workflow díky automatické emailové distribuci úkolu řešitelům.
 • Usnadnění kontroly schvalovaných dokumentů díky přílohám generovaným systémem automaticky, zobrazuje a upozorňuje na důležité souvislosti (likvidační list faktury).
 • Obrovská flexibilita řešitele díky možnosti zpracování úkolu mimo pracoviště.
 • Zamezení ztráty originálních dokumentů.
 • Rychlejší vyhledání originálních dokladů.
 • Softwarová podpora postupů, definovaných vnitrofiremními předpisy.

B2A Servis

Aplikace pro mobilní řešení evidence servisní činnosti je určena ke značnému urychlení a zefektivnění veškerých evidenčních činností prováděných v procesu zadávání a vykazování servisních zásahů (výjezdů, údržby, školení apod). 

Aplikace je určena pro nahrazení papírové dokumentace mezi servisním technikem a zákazníkem. Pomocí iPadu probíhá intuitivní zapisování odvedené servisní činnosti, tvorba (editace) servisních dokladů, plánování výjezdů atd.

Aplikace je plně v online módu, kdy informace zobrazované pracovníkovi na místě u zákazníka a na druhé straně informace sesbírané při evidenci zásahu jsou ihned promítnuty v HELIOS iNuvio. Další údaje, které slouží jako podklad pro aplikaci, jsou online získávány z datové základny, která je zákazníkem používána.

Komunikace s HELIOS iNuvio je nejčastěji pomocí wifi v rámci místní i externí infrastruktury. Tablety je možno vybavit sim kartou a použít je takto i v místech mimo dosah veřejné wifi sítě.

 • rychlost zjištění požadavků na servis
 • maximální efektivita využití času technického pracovníka
 • minimalizace chybovosti při zadávání dat
 • intuitivní ovládání přívětivého uživatelského rozhraní
 • přesnost údajů v informačním systému
 • komunikace s informačním systémem online
 • automatická aktualizace a servisní podpora

B2A SQUARE

Plánování tras Rinkai

 planovani tras SQUARE

Řešení poskytuje integraci mapových služeb do prostředí HELIOS iNuvio.

Funkcionalita modulu umožňuje vizualizovat a případně ručně korigovat na mapě polohu libovolné adresy (mapu zákazníků, nakládky a vykládky, servisovaných zařízení, rozpracovaných zakázek apod.), hromadně načítat geografické souřadnice pro jednotlivé adresy v nevizuálním režimu, zobrazovat trasu podle průjezdních adres a na požádání tuto trasu optimalizovat.

Optimalizace trasy bere ohled na nastavení modulu (rychlá/krátká trasa, jízda mimo zpoplatněné úseky) a případně na vlastnosti vybraného vozidla (rozměry a hmotnost).

 • Snížení přepravních nákladů typicky o 10-20 %.
 • Zrychlení přípravy plánu dopravy.
 • Zlepšení zákaznického servisu.
 • Snadný odhad dopadu změny struktury vozového parku.

Roger Platba

 Zkrácení splatnosti faktur na 3 dny a řešení problému s cash flow ve spolupráci s fintech platformou Roger.

Plug-in Roger Platba umožňuje pohodlné zasílání faktur s dlouhou splatností z prostředí HELIOS iNuvio přímo k profinancování. Díky tomu nemusíte čekat, až váš odběratel zaplatí, a peníze budete moci ihned investovat zpět do vašeho podnikání. Faktury, u kterých chcete zkrátit splatnost, jednoduše označíte ve svém HELIOSu. Do 3 dnů obdržíte na váš účet 75 % z hodnoty faktur a zbylých 25 % dostanete po zaplacení odběratelem.

roger SQUARE

Chcete vědět více
o integračních řešeních?

Nezáleží, v jakém oboru podnikáte,
Helios iNuvio vám poskytne přesně
ty funkce, které jsou pro vás nezbytné.