Odvádění výroby

Aplikace pro odvádění výroby komunikuje s informačním systémem HELIOS Orange pomocí
PCH serveru. Zaměstnanec do jednoduchého a přehledného editoru načte čárový kód operace
z výrobní průvodky pomocí čtečky čárových kódů a zaeviduje firmou předem nadefinovaná data (počet kusů, zmetky, čas, ...).

Tato aplikace byla navržena tak, aby zaměstnanci maximálně zefektivnila čas výkazu práce. Ovládá se jednoduše přes numerickou klávesnici nebo dotykovou obrazovku. Díky online propojení s databází informačního systému má každý vedoucí pracovník stále k dispozici ty nejaktuálnější informace o výrobních nákladech a stavu rozpracovanosti.

Nástup čárových kódů umožnil firmám efektivně kontrolovat a řídit skladové zásoby. Získaly tím poměrně levný nástroj pro detailní sledování výrobních nákladů. Hovoříme o automatické identifikaci pracovníků, o sledování skutečných nákladů z pohledu spotřebovaného času nebo o omezení náročné manuální administrativy. Všechny tyto úkony s sebou přináší především zrychlení evidence a zefektivnění výrobního procesu.

Hlavní přínosy PCH ONLINE - Odvádění výroby:

 • rychlost zadání dat
 • omezení chybovosti
 • přehled o skutečném stavu výrobní zakázky a jejích nákladech
 • podklady pro úpravu normočasů
 • zpětná dohledatelnost při reklamacích
 • vyhodnocení poruchovosti a nákladů strojů
 • přehled o nedokončené výrobě
 • detailní evidence neshod včetně důvodů

Oblasti základního řešení a jeho vlastnosti:

 • odvádění výroby pomocí technologie START – STOP
 • odvádění výroby v normočasech
 • evidence návazných skladových dokladů

Reference:

az-pokorny filak vv-sklo 1442391526 

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru