Mobilní řízení skladu

Aplikace PCH ONLINE SKLAD je určena firmám, které potřebují zpřesnit, zrychlit a zpřehlednit skladové hospodářství, tedy řízení skladu a řízení zásob. Díky využití mobilních terminálů (PDA)
s wi-fi připojením dochází k přenosu dat v reálném čase - online. Pro komunikaci s informačním systémem HELIOS Orange (SQL databází) je využíván PCH server, který zajištuje výměnu dat mezi informačním systémem a PDA.

Hlavní přínosy PCH ONLINE SKLAD:

 • přehled o zásobách v reálném čase
 • úspora času oproti manuálnímu zadávání dat
 • prevence chyb způsobených ručním zadáváním
 • snížení nákladů oproti papírové evidenci
 • přímočarost zadávání dat (aplikace je uzpůsobena procesům zákazníka)
 • zpětná dohledatelnost
 • kontrolní mechanismy při fyzickém zpracování dat (data jsou načítána při manipulaci se skladovými zásobami)
 • zjednodušení práce
 • sdružení více údajů do jednoho kódu – zrychlení skladové evidence
 • škálovatelnost aplikace (můžete začít s jednou částí a postupně rozšiřovat)
 • rychlá inventarizace zásob

Oblasti základního řešení pro řízení skladů a zásob

 • příjem na sklad
 • expedice
 • výdej do výroby
 • příjem z výroby
 • vratka materiálu na sklad
 • inventura
 • všechny oblasti je možné zpracovávat s použitím výrobních čísel a šarží

Přesné umístění vede k efektivnějšímu řízení skladu

Dále řešíme i specifické požadavky zákazníků týkající se práce s umístěními. Pro příjem a výdej jsou nastavena pravidla, kde má probíhat příjem a z jakého umístění má probíhat výdej. V těchto případech terminál PDA skladníka vede a není nutné vyhledávat zboží na skladě. V případě rozsáhlých skladů
a rozsáhlého sortimentu tento princip znamená další nezanedbatelnou úsporu času pro celkové řízení skladu i řízení zásob.

Historie čárového kódu

První komerční zmínka o použití čárového kódu pochází již z roku 1974. Čárové kódy se od té doby staly nejrozšířenějšími elektronickými identifikátory nejen v maloobchodě. V současnosti hraje čárový kód hlavní úlohu především v automatizaci a zrychlení nepřeberného množství firemních procesů - evidence výroby, řízení zásob, personální identifikace nebo identifikaci majetku.

Zeptejte se nás na další neokoukané nápady a optimalizace skladů pro:

 • zrychlení práce
 • omezení chybovosti
 • zpřesnění evidence a zlepšení dohledatelnosti

pdfAgendový list Řízení skladů a zásob

Reference:

detail-cz-01 ipc-plast thumb aki-electronic hydrocom
alpa  az-pokorny  TIPAFROST, a.s. - Kožichovice  
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o.

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru