Řízení dokumentů

Plugin Řízení dokumentů rozšiřuje možnosti práce s dokumenty v systému HELIOS Orange. Jeho úkolem je zabezpečit automatizaci v oblasti pojmenování a zakládání dokumentů do předem nadefinovaných adresářových struktur. Hlavním přínosem pluginu je zavedení jednotné firemní metodiky životního cyklu dokumentů, které pomáhá zlepšit přístup k dokumentům a podporuje jejich organizování do přehledné struktury. Cílem automatizovaných kroků při práci s dokumenty je snížit rizika vzniku chyb při pojmenování a umístění dokumentů, a předejít tak následným problémům při hledání ztracených souborů.

Charakteristika modulu:

 • automatické řazení dokumentů do adresářů dle zvolených pravidel
 • podrobné nastavení práv uživatelů při práci s dokumenty
 • automatizace tvorby názvosloví dokumentů dle potřeb zákazníka (masky)
 • změnové řízení dokumentů
 • návaznost na normu ISO 9001
 • informace o vazbě na zdrojové doklady a záznamy (nabídka, faktura, zaměstnanec, ...)
 • možnost publikace na firemní intranet
 • ověřování dokumentů
 • jednoúrovňové schvalování
 • víceúrovňové schvalování dle schváleného předpisu
 • vazba na modul Workflow
 • možnost volby přístupu definovaných uživatelů k dokumentům
 • podpora práce více uživatelů s jedním dokumentem

 Přínosy:

 • celkové zlepšení schopnosti firmy pružně reagovat na vnější a vnitřní změny
 • zpracování jakýchkoli firemních dokumentů a souborů, nejen těch, které navazují na zdrojové doklady v informačním systému (směrnice, metodiky, vzory smluv, video a audio záznamy ze školení, …)
 • snadná instalace a libovolná uživatelská konfigurace
 • vyšší bezpečnost dokumentů (uchování verzí a změn dokumentů)
 • rychlejší vyhledání dokumentů
 • přehledná struktura archivu záznamů

ipc-plast tradeko 16343646 

ALFA IN_logo3 

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru