Manažerské přehledy a reporty

 • Získáme úvěr od banky? Dosáhneme na dotace z fondů?
 • Proč jsme v zisku a přesto nemáme na zaplacení faktur?
 • Dosáhneme plánovaného zisku? Jakou hodnotu má naše firma?
 • Kolik času potřebujeme na prodej zásob?
 • Za jak dlouho nám zákazník pravděpodobně zaplatí?

Trápí Vás tyto a podobné otázky? Pomůžeme Vám na ně odpovědět.

Controlling – rozhodovací pilíř pro manažery

Úlohou manažerů je úspěšně vést organizaci a rozhodovat o jejich zásadních milnících. K tomu potřebují dobře znát firemní procesy, sledovat vývoj a reagovat na něj. Pro tuto práci jim HELIOS Orange zajistí soustředěná data (reporting) z potřebných oblastí a pomůže se správnou interpretací získaných výsledků.

Podpora manažerského reportingu

Mezi data, která manažeři potřebují ke své práci, patří např. ekonomické reporty, výkaznictví, výpočet ukazatelů finanční analýzy, rozbor finančních výkazů a další evidence. Tyto výstupy jsou v informačních systémech běžně nabízené. Pokud však mají být podkladem pro klíčová ekonomicko-provozní rozhodnutí, musí se správně posoudit. Nabízíme pomoc při získávání i posuzování dat a to na všech úrovních vyhodnocování:

Základní úroveň (legislativně požadovaná)

 • Nastavení a výpočet výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, CASH FLOW)
 • Návrh a realizace vlastních firemních sestav, výkazů, účtování

Střední úroveň

 • Rozbory výsledného hospodaření firmy (jako celku) i vnitropodnikové výkazy (rozbor finančních výkazů a jiné)
 • Vyhodnocení středisek a střediskové hospodaření (střediskový controlling)
 • Návrh na sestavení finančního plánu a porovnání plánu se skutečností

Expertní úroveň

 • Stanovení optimálních finančních ukazatelů, nastavení výpočtů a hloubková analýza výsledků
 • Posouzení ekonomicko-provozních dat (analýza středisek)
 • Interpretace výsledků s podrobnými komentáři a vysvětlivkami

HELIOS Intelligence

Nástroje pro práci s manažerskými přehledy a controllingem organizace sdružuje modul HELIOS Intelligence. Pomáhá zrychlit a zjednodušit celkovou práci s daty, jejich analýzu i vyhodnocování. Součástí modulu je také funkce vyhodnocení silných a slabých stránek, hledání nového potenciálu.

K analýze dat jsou využívány nejen standardní pohledy na sestavy, ale také kontingenční tabulky a grafy, které lze vytvořit z libovolných oblastí systému (sklady, výroba, obchod a další), Master x Detail pohledy s podporou rozpadu od globálních hodnot až k jejich detailům.

 

Řízení nákladů a controlling Řízení nákladů a controlling

 

Reference:

vv-sklo az-pokorny hydrocom

 

footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru