Energetika

Branžové řešení Energo představuje plně integrovanou aplikaci informačního systému HELIOS Orange pro oblast ENERGETIKY a tzv. UTILIT v širším slova smyslu.

Aplikace zajišťuje SW podporu specifických činností v oblasti výroby, distribuce a obchodu, zejména s následujícími komoditami:

  • elektřina
  • plyn
  • teplo
  • voda
  • ostatní

Hlavním přínosem je podpora obchodních, evidenčních a ekonomických agend dodavatelů těchto komodit (smluvní vztahy s odběrateli, fakturace dodávek, vyúčtování, kalkulace apod.). Své uplatnění nachází u čtyř hlavních kategorií uživatelů, z nichž každá využívá řešení Energo způsobem odpovídajícím jeho potřebám:

Charakteristiky produktu společné pro všechny uživatele:

Řešení Energo bez ohledu na konkrétní kategorii uživatelů poskytuje následující hlavní funkce:

  • evidence a správa odběratelů, smluv, obchodních ujednání, ceníků, dodatků a další organizační agendy
  • evidence a správa odběrných míst, měřidel, vstupy odečtů měřených hodnot, údržba technologických objektů apod.
  • platební a zúčtovací mechanismy – platební kalendáře, zálohy, faktury dle měřených hodnot, úhrady, vyúčtování dle energetické legislativy
  • nástroje komunikace s koncovými odběrateli, obchodními partnery a případně specifickými subjekty energetického trhu (např. OTE, a.s.)
  • nástroje pro vyhodnocení a analýzu

Pokrývá tak především kompletní procesní agendu prodeje komodit včetně nástrojů komunikace s odběrateli, dodavateli a správními orgány. Současně umožňuje zpracovávat také další související činnosti, jako interní řízení úkolů, plánování údržby, bilanční vyhodnocení aj.

Řešení Energo můžete využít i ve firmách zabývajících se činnostmi, které s energetikou přímo souviset nemusejí, ale které mohou mít v některých ohledech podobný charakter (princip dlouhodobých smluvní vztahů, hromadná/periodická fakturace apod.). Jedná se např. o společnosti poskytující služby v oblasti správy a údržby nemovitostí.

OTE

Vyjádření zákazníka

ČEZ Energo, s. r. o.

logo cez energo„Každý systém, který vede ve firmě ke zjednodušení práce a činností, je vítaný. Proto vnímám systémy HELIOS Orange i Energo jako dobré pomocníky, kteří mi šetří zejména čas.”

 

Lukáš Dobeš - ředitel úseku správa společnosti

pdfPřípadová studie HELIOS Orange ve společnosti ČEZ Energo

Obchodní zástupci

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Tomáš Krumphanzl

HELIOS pro energetiku
606 691 201

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru