1. Úvodní stránka
  2. Školení / Aktuality
  3. Aktualita
  4. Případová studie ALFA IN a.s.

Případová studie ALFA IN a.s.

  • Aktualita
1. 3. 2020

„Zhruba před 15 lety jsme museli řešit zastaralý systém, který již nevyhovoval našim požadavkům. Chtěli jsme moderní systém, který nám pomůže ve všech oblastech firmy, proto jsme se rozhodli pro IS HELIOS Orange" říká Ing. Vlasta Slámová, ředitelka společnosti ALFA IN a.s.

Když se společnost ALFA IN a.s. v roce 2004 rozhodovala, jaký informační systém pro řízení svých firemních procesů zvolí, byla hlavním rozhodovacím kritériem schopnost plně nahradit předchozí systém SB KOMPLET, který společnost využívala především pro zpracování účetnictví a skladové hospodářství. Důvodem pro přechod na nový systém byla absence potřebných modulů v oblasti řízení výroby.

 alfain COLOR

Cíle a požadavky

„Přejít na informační systém HELIOS Orange jsme se rozhodli od září 2004. Implementace proběhla jednoduše a rychle. Během 2 měsíců jsme najeli na ostrý provoz a od ledna 2005 jsme naplno rozjeli i modul Výroba." říká ředitelka Ing. Vlasta Slámová. Aktuálně by v ALFA IN informační systém HELIOS Orange rozhodně neměnili. Snaží se plně využívat všech jeho možností a funkcionalit. I z tohoto důvodu ALFA IN přešla v září 2019 na novou generaci informačního systému HELIOS Orange - edici iNUVIO. iNUVIO otevírá uživatelům další řadu nových možností. Je mnohem efektivnější a srozumitelnější. Důležité akce jsou rychleji dostupné a to je to, co mimo jiné uživatelé společnosti ALFA IN oceňují.

HELIOS Orange edice iNUVIO

Přechod na novou edici iNUVIO proběhl v ALFA IN bez problémů, najetí na běžný provoz bylo velmi rychlé. Vedení firmy využilo naší nabídky služeb a celou migraci nechali v našich rukou. Pro uživatele IS HELIOS Orange jsme ve společnosti ALFA IN uspořádali plnohodnotné zaškolení, které bylo zaměřené především na novinky edice iNUVIO napříč jednotlivými agendami. Zaměstnanci přijali změnu bez problémů a kladně hodnotí především uživatelské rozhraní a notifikační centrum.
Nyní společně pracujeme na zprovoznění další funkcionality edice iNUVIO, a sice aplikace Business Intelligence. Vidíme v ní velké využití pro managment firmy a obchodníky.

Business Intelligence doplňuje firemní data o manažerský pohled a poskytuje okamžitou podporu pro rozhodování a řízení firmy. Z různých pohledů umožňuje sledovat a vyhodnocovat vývoj hospodaření firmy, skladových zásob, prodeje, pohledávek a závazků, ale také výroby. To vše srozumitelnou formou.

Kardex

Kardex – automatický regál pro skladování a vychystávání zboží, který ALFA IN šetří místo a výdaje za skladování už více než 4 roky.

Na moderní, počítačem řízený automatizovaný skladovací systém Kardex Shuttle je samozřejmě úzce napojen na IS HELIOS. Integrace mezi systémem HELIOS Orange a Kardex Shuttle se týká oblasti příjmu zboží na sklad a vychystávání zboží. Toto propojení dvou systémů fungovalo již před migrací na edici iNUVIO, a i v edici iNUVIO funguje bez problému nadále.

Přínosy:

  • Plná integrace ERP systému HELIOS Orange, s automatizovaným skladovacím systémem, umožňuje přehledně řídit klíčové procesy z jednoho místa.
  • Zavedení automatizovaného vertikálního výtahového systému s vazbou na HELIOS Orange, šetří výdaje na skladování, čas, náklady na zaměstnance a zároveň celkově snižuje chybovost při naskladňování a vyskladňování zboží na minimum.
  • Integrační řešení je vhodné jak pro výrobní podniky, kdy se vertikální výtahové systémy instalují do blízkosti montážních linek, tak pro obchodní firmy a jejich skladovací prostory či logistická centra.
  • Důležitým přínosem je také zajištění maximální bezpečnosti uloženého zboží, což mimo jiné znamená, že zboží uložené v takovémto skladu je nedostupné pro neoprávněné osoby.
  • Řešení podporuje bezpečnost práce způsobem, že si pracovník vyzvedává zboží v místě určeného výdejového otvoru, čímž odpadá pohyb pracovníků mezi regály/po regálech vertikálně.

Ředitelka, Ing. Vlasta Slámová, hodnotí systém Kardex: „Kardex nám vyhovuje, šetří místo na drobné věci. Využíváme ho především na expedici zboží."

MajorShop (e-shop na míru pro B2B i B2C)

MajorShop je moderní a kvalitní nástroj pro internetové obchodování, který je přímo napojen na informační systém HELIOS Orange a společnosti ALFA IN a.s. slouží již od roku 2006.

Systém HELIOS Orange je zdrojem i cílem dat pro aplikaci MajorShop. Jejich vzájemné propojení je možné rozšířit téměř na všechny moduly HELIOS Orange. Výchozím modulem je Skladové hospodářství a obchod, který zajišťuje základní chod e-shopu (objednávky, slevový systém, dokumenty, návazné doklady, organizace firmy atd.). K oboustranně zabezpečeným (šifrovaným) přenosům veškerých dat ze systému do e-shopu a naopak slouží klientská aplikace.

MajorShop zabezpečuje veškeré, dnes běžně využívané, funkce e-shopu. Pro potřeby úplného přizpůsobení požadavkům, je zákazníkům k dispozici nová verze 2. Tato verze nabízí mimo jiné systém pro správu obsahu a tvorbu variabilního grafického vzhledu, který má uživatel plně ve svých rukou. Zákazník si také může zvolit rychlé (přednastavené) řešení pro okamžité použití, tedy bez časových prodlev a implementačních prací, obsahující také plně responzivní šablonu e-shopu.

Závěr

Společnost ALFA IN a.s. je skvělým příkladem zákazníka, který využívá IS HELIOS Orange s napojením na další systémy. Po celou dobu používání navíc společně pracujeme na doplňování dalších modulů a řešení nových požadavků či problémů, které se objevují v průběhu času, což je běžné při vývoji každé firmy. Nebojíme se zapracovat i na různých specifických úpravách či doplňcích systému individuálním vývojem na míru.

Chcete více informací?