Energo pro provozovatele lokálních distribučních soustav

Při podpoře provozu LDS se může plně uplatnit multikomoditní charakter řešení – systém je schopen řešit fakturaci elektřiny, plynu, vodného a stočného a případně dalších poskytovaných služeb – nájemného, telekomunikací apod. Spolu s podporou fakturace se klade důraz rovněž na činnosti plánování a evidence údržby infrastruktury, která s provozem LDS souvisí.

Vedle obecných vlastností systému jako takového (smlouvy, ceníky, fakturace apod.) provozovatelé LDS ocení zejména tyto funkčnosti:

 • elektronická komunikace s OTE přizřizování odběrných míst
 • správa a údržba technologických objektů a prvků – revize, kalibrace
 • detailní evidence měřených hodnot – výpočty odvozených veličin, kontroly měření
 • načítání měřených dat z dispečinkových systémů
 • stanovování plánů odběrů prostřednictvím diagramů dodávky (DD) importovaných z OTE
 • tvorba platebních kalendářů ve vazbě na odběrná místa, řešení daňových i nedaňových záloh s vazbou na plány odběru nebo aktuální údaje odběrů
 • hromadné automatické párování přijatých plateb (banka, pokladna, SIPO),
 • importy cenových rozhodnutí ERÚ pro fakturaci regulovaných složek ceny
 • elektronické zasílání podkladů k fakturaci na OTE
 • kalkulace předběžných a výsledných cen podle předepsaných vzorců (teplo – ERÚ, vodné a stočné – MZe) i podle vlastních kalkulačních vzorců
 • zákaznický webový portál pro odběratele
 • nástroje vyhodnocení marží a hodnocení obchodních podílů
footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru