Energo pro provozovatele vodovodů a kanalizací

Pro fakturaci vodného, stočného a srážkové vody je v systému k dispozici řada přizpůsobení vycházejících z vyhlášky MZe 428/2001 Sb. Důležitou funkčností je mj. i schopnost tvorby nákladových kalkulací, která je pro tento segment klíčová.

Vedle obecných vlastností systému jako takového (smlouvy, ceníky, fakturace apod.) výrobci a dodavatelé tepla ocení zejména tyto funkčnosti:

  • správa a údržba technologických objektů a prvků – revize, kalibrace
  • načítání měřených dat z dispečinkových systémů
  • mobilní aplikace pro odečty údajů z vodoměrů v terénu
  • výpočty spotřeb neměřených objektů
  • tvorba platebních kalendářů ve vazbě na odběrná místa, řešení daňových i nedaňových záloh s vazbou na plány odběru nebo aktuální údaje odběrů
  • hromadné automatické párování přijatých plateb (banka, pokladna, SIPO)
  • kalkulace předběžných a výsledných cen podle vyhlášky MZe
  • propojovací a hodnotící vazby (organizační struktura firmy, zakázky, nákladové okruhy)
  • zákaznický webový portál pro odběratele
footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru