Energo pro výrobce a dodavatele tepla

Systém Energo jsme uzpůsobili pro různé způsoby dodávek tepla a poskytování souvisejících služeb. Můžete jej uplatnit jak pro klasické soustavy centrálního zásobování teplem (CZT), tak pro provozy lokálních (domovních) kotelen. Umožňuje rovněž evidenci provozů obnovitelných zdrojů energie, která s výrovou tepla často souvisí (kogenereační jednotky, biomasa aj.)

Vedle obecných vlastností systému jako takového (smlouvy, ceníky, fakturace apod.) výrobci a dodavatelé tepla ocení zejména tyto funkčnosti:

  • správa a údržba technologických objektů a prvků – revize a kalibrace
  • detailní evidence měřených hodnot – výpočty odvozených veličin, kontroly měření
  • výpočty spotřeb neměřených objektů
  • načítání měřených dat z dispečinkových systémů
  • tvorba platebních kalendářů ve vazbě na odběrná místa, řešení daňových i nedaňových záloh s vazbou na plány odběru nebo aktuální údaje odběrů
  • podpora výstupů provozu OZE
  • hromadné automatické párování přijatých plateb (banka, pokladna, SIPO)
  • kalkulace předběžných a výsledných cen podle předepsaných vzorců ERÚ
  • propojovací a hodnotící vazby (organizační struktura firmy, zakázky, nákladové okruhy)
  • zákaznický webový portál pro odběratele
footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru