Energo pro obchodníky s elektřinou a plynem

Obchod s elektřinou a plynem je dnes odvětvím s velikou dynamikou rozvoje a změn. Produkt Energo poskytuje podporu při obchodování obou komodit a je plně přizpůsobitelný charakteru řešených vztahů (dodávky elektřiny v režimu NN i VN, dodávky plynu pro MO, SO, VO).

Vedle obecných vlastností systému jako takového (smlouvy, ceníky, fakturace apod.) obchodníci ocení zejména tyto funkčnosti:

 • elektronická komunikace s OTE pro podporu akvizičních procesů - změny dodavatele
 • zadávání parametrů smluv z terénu prostřednictvím webového rozhraní
 • importy dat ze systémů obchodních partnerů
 • stanovování plánů odběrů prostřednictvím diagramů dodávky (DD) importovaných z OTE
 • tvorba platebních kalendářů ve vazbě na odběrná místa, řešení daňových i nedaňových záloh s vazbou na plány odběru nebo aktuální údaje odběrů
 • hromadné automatické párování přijatých plateb (banka, pokladna, SIPO),
 • importy cenových rozhodnutí ERÚ pro fakturaci regulovaných složek ceny
 • elektronický příjem podkladů pro fakturaci z OTE (DUF, POF) a následné automatické vystavování faktur
 • importy odběratelských samoodečtů s mechanizmy validace hodnot
 • zákaznický webový portál pro odběratele
 • nástroje vyhodnocení marží a hodnocení obchodních podílů
footer-contact

Obchodní
zástupce

Jolana Vávrová

Obchodní zástupce HELIOS
603 558 752

Podpora
pro zákazníky

568 858 031
denně od 7:00 do 16:30 hod
Nahoru